Jačati radničku participaciju

In Porezi / zakoni
Jačati radničku participaciju

Radničko vijeće je tijelo putem kojega radnici sudjeluju u odlučivanju o vlastitim gospodarskim i socijalnim pravima i interesima. Za razliku od sindikata, radničko vijeće zastupa i predstavlja sve radnike zaposlene kod određenoga poslodavca.

Povjerenik radnika za zaštitu na radu je radnik koji je u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu izabran da zastupa interese radnika na području zaštite na radu.

Proljeće 2021. izborno je razdoblje za redovite izbore radničkih vijeća, a izbori se provode prema postupku koji je detaljno propisan Pravilnikom o postupku izbora radničkog vijeća i Zakonom o radu. Predmetni Pravilnik je prošle godine doživio manje, ali za provedbu izbora važne promjene, pa se između ostalog omogućava provođenje postupka izbora putem informacijsko-komunikacijskih tehnologija, korištenje video kontakta za održavanje sastanaka ili skupova, dostave podataka o konačnim rezultatima izbora ministarstvu nadležnom za rad putem elektroničke komunikacije,zatim, uvedene su promjene u odnosu na popise birača, kao i promjene kod imenovanja članova izbornih odbora.

Provedbu izbora za radnička vijeća ,moguće je iskoristiti i za provedbu izbora povjerenika radnika za zaštitu na radu, budući se ti izbori provede na istovjetan način, pa je opravdano i logično racionalno iskoristiti vrijeme i potrebne resurse kako bi se iprovedba izbora objedinila.

Pri provođenju izbora izuzetno je važno dosljedno se pridržavati odredbi Pravilnika i Zakona o radu, pa je pripreme za provedbu izbora potrebno započeti što prije.

Radnici kod poslodavca koji zapošljava najmanje dvadeset radnika, imaju pravo sudjelovati u odlučivanju o pitanjima u svezi s njihovim gospodarskim i socijalnim pravima i interesima; Radnici imaju pravo na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem izabrati radničko vijeće koje će ih zastupati kod poslodavca u zaštiti i promicanju njihovih prava i interesa.

Postupak utemeljenja radničkog vijeća pokreće se na prijedlog sindikata ili najmanje 10 posto zaposlenih kod određenog poslodavca.

Radničko vijeće bira se na izborno razdoblje od tri godine, a izbori se redovito održavaju u ožujku; pravo birati i biti izabran imaju svi radnici zaposleni kod poslodavca osim članova upravnih i nadzornih organa poslodavaca i članova njihovih obitelji; liste kandidata predlažu sindikati ili skupina radnika koju podržava najmanje 10 posto radnika zaposlenih kod poslodavca.

Radničko vijeće štiti i promiče interese radnika savjetovanjem, suodlučivanjem ili pregovorima s poslodavcem o važnim pitanjima za položaj radnika; radničko vijeće pazi da li poslodavac uredno i točno ispunjava obveze glede obračunavanja i uplate doprinosa; radničko vijeće ne smije sudjelovati u pripremanu ili ostvarivanju štrajka, isključenja s rada ili druge industrijske akcije, niti se smije na bilo koji način miješati u kolektivni radni spor koji može dovesti do takve akcije.

Poslodavac je dužan najmanje svaka tri mjeseca obavijestiti radničko vijeće o stanju i rezultatima poslovanja, te organizaciji rada, očekivanom razvoju poslovnih aktivnosti i njihovom utjecaju na gospodarski i socijalni položaj, kretanja i promjene u plaćama, obujmu i razlozima prekovremenog rada, o broju i vrsti zaposlenih radnika, strukturi te razvoju i politici zapošljavanja, zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu i mjerama za poboljšanje uvjeta rada.

Poslodavac je obvezan savjetovati se s radničkim vijećem prije donošenja odluke o pravilniku o radu, planu, razvoju i politici zapošljavanja, premještaju i otkazu, mjerama zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, uvođenju nove tehnologije, te promjenama u organizaciji i načinu rada, planu godišnjih odmora, rasporedu radnog vremena, noćnom radu, programu zbrinjavanja viška radnika, prijenosu poduzeća, dijela poduzeća, gospodarske djelatnosti ili dijela gospodarske djelatnosti.

Poslodavac može samo uz prethodnu suglasnost radničkog vijeća donijeti odluku o: otkazu članu radničkog vijeća, kandidatu za člana radničkog vijeća, te članu izbornog odbora u razdoblju od tri mjeseca nakon utvrđivanja izbornih rezultata; otkazu radnika kod kojeg postoji profesionalna nesposobnost za rad ili neposredna opasnost od nastanka invalidnosti; otkazu radniku osobi s invaliditetom; otkazu radniku starijem od šezdeset godina; otkazu predstavniku radnika u organu poslodavca; uvrštavanju osoba iz članka 71. ZOR-a u program zbrinjavanja viška radnika; prikupljanju, obrađivanju, korištenju i dostavljanju trećim osobama podataka o radnicima i imenovanju osobe koja je ovlaštena nadzirati da li se osobni podaci prikupljaju, obrađuju i koriste sukladno zakonu.

Ako kod poslodavca nije utemeljeno radničko vijeće, sindikalni povjerenik preuzima sva prava i obveze radničkog vijeća osim prava na imenovanje predstavnika radnika u organ poslodavca

Dva puta godišnje moraju se održati skupovi radnika radi obavještavanja i rasprave o stanju i razvoju poslodavca, te radu radničkog vijeća; skupove radnika saziva radničko vijeće, a ako ono nije utemeljeno, skup je dužan sazvati poslodavac.

U trgovačkom društvu ili zadruzi, u kojima se utemeljuje organ koji nadzire vođenje poslova (nadzorni odbor, upravni odbor, upravo vijeće), te u javnoj ustanovi, jedan član takvog organa, odnosno jedan član organa javne ustanove (upravno vijeće ili dr. tijelo) mora biti predstavnik radnika kojeg imenuje i opoziva radničko vijeće, a ako ono nije utemeljeno biraju i opozivaju radnici na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem.

Radnici trebaju iskoristiti pravo da na demokratski način izvrše kandidiranje i izbor svojih predstavnika, a od poslodavaca se očekuje da osiguraju potrebne tehničke i druge uvjete za nesmetanu provedbu izbora za radnička vijeća i povjerenike radnika za zaštitu na radu, budući je i njihov interes ostvarivati konstruktivan i učinkovit socijalni dijalog s legitimnim radničkim predstavnicima,čime se doprinosi ostvarivanju poslovnih planova i motivirajućoj radnoj klimi.

Vitomir Begović

You may also read!

Podravka

Rezultati poslovanja Grupe Podravka za 2020. godinu

Unatoč krizi uzrokovanoj koronavirusom Grupa Podravka sačuvala stabilnost i ostvarila rast Ostvarena je neto dobit u iznosu od 248,9

Read More...
wall

Svjetske burze oštro pale, ulagači se plaše inflacije

Na svjetskim su burzama prošloga tjedna cijene dionica oštro pale, što je posljedica pritiska na tehnološki sektor i strahovanja

Read More...
radnik

Povećan broj poginulih radnika na radnom mjestu

U Hrvatskoj je u posljednje tri godine povećan broj poginulih radnika na radnom mjestu, posebice u građevinarstvu, gdje se

Read More...

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Mobile Sliding Menu

Opći uvjeti korištenja

Suvremena.hr © Copyright | Đina usluge d.o.o.