Seniko studio d.o.o. za trgovinu i usluge

Nove Rašljice 2
10 090 Zagreb, Hrvatska

Srećko Sertić

Direktor

direktor@suvremena.hr

01 3499 034

099 2136 540

  • OIB: 87599305429
  • PDV IB: HR87599305429
  • MB: 02014734

Marija Majcan

Marketing

marketing@suvremena.hr

092 5012 924

01 3499 034

  • Temeljni kapital: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
  • Društvo je registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu pod MBS: 080543778

Dežurni novinar

Press

press@suvremena.hr

01 3499 034

099 2136 540

  • IBAN: HR3723600001101870428
  • Žiro-računi: 2360000-1101870428 (Zagrebačka banka d.d.)
  • ISSN 1849-2533

Osim časopisa Suvremena trgovina, Seniko studio izdaje i časopis Textile & Leather Review

Kontakt obrazac

*Obavezno polje

Mobile Sliding Menu

Opći uvjeti korištenja

Suvremena.hr © Copyright | Đina usluge d.o.o.