Manje administrativno opterećenje za poduzeća prije poreznih prijava, no javljaju se novi izazovi nakon njihova podnošenja

In Financije i gospodarstvo
zgrada pwc

U gospodarstvima diljem svijeta i dalje se bilježi napredak u pojednostavljivanju i smanjivanju administrativnog opterećenja poduzeća pri ispunjavanju poreznih obveza, navodi se u najnovijem izdanju izvješća Paying Taxes 2017 koje su pripremili Svjetska banka i PwC.

Nedavno objavljeno izvješće otkriva da se ukupna porezna stopa smanjila za 0,1 postotnih bodova na 40,6 posto, vrijeme utrošeno na ispunjavanje poreznih obveza smanjilo se za 8 sati na 251 sat, a broj uplata za 0,8 na 25 uplata.
Ovogodišnjom opsežnijom analizom otkrilo se da su u nekim gospodarstvima postupci koji slijede nakon podnošenja prijave poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) i poreza na dobit među najzahtjevnijim i najdužim postupcima koje poduzeća moraju slijediti. U nekim slučajevima trajanje tog postupka može dovesti do odgoda u novčanim tokovima i administrativnih odgoda dužim od godine dana.
U izvješću Paying Taxes 2017 razmatra se jednostavnost procesa plaćanja poreza u 189 gospodarstava. Za svako je gospodarstvo napravljen model oporezivanja poduzetnika na temelju analize hipotetskog lokalnog srednjeg poduzetnika.
Hrvatska se prema rezultatima ovog istraživanja koje je obuhvatilo 189 gospodarstva po lakoći plaćanja poreznih obveza nalazi na 49. mjestu. Ukupna porezna stopa je iznosila 20,9 posto dok je za ukupno 31 uplatu bilo potrebno 206 sati. Broj uplata se na godišnjoj razni povećao zbog uvođenja obveze plaćanja pristojbe za radio i televiziju koja se provodi mjesečno, a nije automatizirana. Tako je u odnosu na prošlu godinu broj ukupnih uplata povećan s 19 na 31 dok je potrebno vrijeme ostalo nepromijenjeno.
Globalno smanjenje od 8 sati u prosječnom vremenu potrebnom za ispunjenje poreznih obveza veće je nego proteklih godina, što odražava stalna poboljšanja u elektroničkim poreznim sustavima i, osobito, reforme provedene u Brazilu. Slično tome, smanjenje uplata uglavnom se može pripisati uvođenju i upotrebi elektroničkih sustava za prijavu i plaćanje poreza, što je ujedno i najčešća značajka prošlogodišnjih poreznih reformi. Blagi pad ukupne porezne stope posljedica je činjenice da su 44 gospodarstva povećala poreze, dok ih je 38 smanjilo. Također je riječ o spoju smanjenja ostalih poreza koji su poništeni malim povećanjima dobiti i poreza na plaću.
Na globalnoj je razini najčešća značajka prošlogodišnjih poreznih reformi bilo uvođenje ili poboljšanje elektroničkih sustava za prijavu i plaćanje poreza. Takve je promjene uvelo dvadeset i šest gospodarstava. Jamajka bilježi najbolje rezultate jer se broj uplata smanjio s 26 na 11.

Zahvaljujući proširenom dijelu istraživanja, otkrilo se da jedan od najvećih izazova predstavlja odnos koje društvo ima s poreznim tijelima nakon podnošenja porezne prijave. Sam se postupak značajno razlikuje ovisno o područjima.
U izvješću se navodi da 162 gospodarstva imaju sustav PDV-a, pri čemu u 93 gospodarstva analizirana hipotetska poduzeća mogu tražiti povrat PDV-a. Brz i učinkovit proces može biti ključan u izbjegavanju problema s novčanim tokovima. U gospodarstvima sa sustavom povrata PDV-a u prosjeku se utroši 14 sati kako bi se podnio zahtjev za povrat PDV-a, no nakon toga mora se čekati 5 mjeseci (gotovo 22 tjedna) kako bi se taj povrat i dobio.
Analizom se pokazalo da je u gospodarstvima s visokim prihodima uglavnom potrebno manje vremena za ispunjavanje obveza za povrat PDV-a (gotovo 8 sati) nego u gospodarstvima s niskim prihodima (gotovo 27 sati). Povrat PDV-a pokreće nadzor u 70 % gospodarstva, a od toga u više od pola (58 %) sveobuhvatni nadzor.
Istraživanje je također pokazalo da se u 180 analiziranih gospodarstava u 2015. godini naplaćivao porez na dobit. Od toga u njih 74 samostalni ispravak prijave poreza na dobit vjerojatno će dovesti do poreznog nadzora. Analiziranim hipotetskim društvima u prosjeku treba 17 sati kako bi ispravili pogrešku u prijavi poreza na dobit. Ako porezno tijelo zatraži nadzor, on će trajati nešto više od 17 tjedana. Usporedbom zemalja s visokim i niskim prihodima otkrilo se da je u zemljama s niskim prihodima potrebno dvostruko više vremena za obavljanje postupaka za ispravljanje pogrešaka u prijavi poreza na dobit te je dvostruko vjerojatnije da će se provesti nadzor.

Augusto Lopez-Claros, direktor Grupe za globalne pokazatelje u okviru Odjela za ekonomiku razvoja u Svjetskoj banci, rekao je: „Do sada nam je bilo dostupno malo informacija o troškovima postupaka nakon podnošenja porezne prijave. Novi indeks postupaka nakon podnošenja porezne prijave pokazao je da postoje značajne razlike na svjetskoj razini u pristupu koji porezna tijela primjenjuju u pogledu povrata PDV-a i reviziji poreza na dobit. Nadamo se da će novi podaci pomoći vladama u boljem razumijevanju učinka koji ti postupci imaju na poduzeća te potaknuti reforme i poboljšanja kojima bi se poduzećima olakšalo poslovanje.
Andrew Packman, lider za područje porezne transparentnosti i ukupnih poreznih doprinosa u PwC-u, rekao je:
Iako razumijemo pritisak koji se vrši na vlade da podignu porezne prihode radi financiranja javne potrošnje, izvješće Paying Taxes pokazalo je da vlade i porezna tijela u mnogim gospodarstvima olakšavaju poduzećima plaćanje poreza, što među ostalim uključuje i mogućnost traženja povrata PDV-a ili nošenja s nadzorom zbog poreza na dobit. Učinkovitiji porezni sustavi pogoduju poslovanju što pak pomaže u poticanju gospodarskog rasta i ulaganja.”

Napomene

  1. U izvješću Paying Taxes 2017 mjere se svi porezi i doprinosi koje srednje velik poduzetnik mora isplatiti tijekom godine, kao i administrativno opterećenje pri podnošenju i plaćanju poreza te izvršavanju postupaka nakon podnošenja porezne prijave. Porezi i doprinosi koji se mjere obuhvaćaju porez na dobit ili prihod, doprinose iz plaće i na plaću koje moraju plaćati poslodavci, poreze na imovinu, poreze na promet nekretnina, porez na dividende, porez na kapitalnu dobit, porez na financijske transakcije, poreze na prikupljanje otpada, poreze na vozila i prometnice te druge male poreze i naknade. Za više informacija o istraživanju Paying Taxes posjetite: www.pwc.com/payingtaxes.
  2. Ove se godine po prvi put istraživanje Paying Taxes proširilo i na procese koji se odvijaju nakon podnošenja porezne prijave. Novim indeksom nakon podnošenja porezne prijave mjere se procesi koji bi se mogli odvijati nakon podnošenja porezne prijave, npr. traženje povrata poreza na dodanu vrijednost (PDV) ili poreza na dobra i usluge te ispravljanje pogreške u povratu poreza na dobit, uključujući po potrebi reviziju. Za više informacija o izvješću Paying Taxes posjetite www.pwc.com/payingtaxes.
  3. Izvješće Paying Taxes temelji se na poglavlju o plaćanju poreza iz izvješća „Doing Business” Grupe Svjetske banke. Za više informacija o seriji izvješća „Doing Business” posjetite: www.doingbusiness.org

O Svjetskoj banci
Grupa Svjetske banke igra ključnu ulogu u globalnim naporima iskorjenjivanja krajnjeg siromaštva i poticanja zajedničkog prosperiteta. Sastoji se od pet ustanova: Svjetske banke, uključujući Međunarodnu banku za obnovu i razvoj (IBRD) i Međunarodno udruženje za razvoj (IDA), Međunarodnu financijsku korporaciju (IFC), Multilateralnu agenciju za osiguranje investicija (MIGA) i Međunarodnog centra za rješavanje investicijskih sporova (ICSID). Zajedničkim radom u više od 100 zemalja te institucije pružaju financijska, savjetodavna i druga rješenja koja pomažu zemljama u rješavanju najaktualnijih razvojnih izazova. Za više informacija posjetite www.worldbank.org, www.miga.org i ifc.org.

O PwC-u
U PwC-u nastojimo izgraditi povjerenje u društvo i riješiti važne probleme. Mreža smo poduzeća u 157 zemalja s više od 223.000 zaposlenika koji su predani pružanju kvalitetnih usluga na područjima revizije, poslovnog savjetovanja i poreza. Recite nam što vam je važno i doznajte više na www.pwc.com.

You may also read!

tesla

Uskoro kreće međunarodni kamp za mlade: „Tesline inovacije – svjetske inspiracije”

Cilj projekta “Tesla i mi – TIM” međunarodni kamp za mlade s tehničkom i poduzetničkom idejom pod sloganom „Tesline

Read More...
porec

Jadran je ozbiljno ugrožen, ali inovacije bi mogle pomoći u njegovoj zaštiti

Na Međunarodnom inovacijskom samitu koji se u sklopu projekta Innovamare održava online od 28. do 30. listopada svjetski priznati

Read More...
Prodavaonica dm-a

dm nagradio djelatnike za rad u izvanrednim okolnostima

U znak zahvalnosti za iznimno velik trud i angažman u zahtjevnim i nepredvidivim uvjetima koji su posljedica epidemije koronavirusa,

Read More...

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Mobile Sliding Menu

Opći uvjeti korištenja

Suvremena.hr © Copyright | Đina usluge d.o.o.