Nerazumijevanje, izostanak interesa, ili..?

In Obrazovna rješenja
Nerazumijevanje, izostanak interesa

Pojam cjeloživotno učenje u Europi se afirmira devedesetih godina 20. stoljeća te se pomiče fokus s obrazovanja, koje je institucionalizirani i organizirani proces, na cjeloživotno učenje, koje uključuje sve oblike učenja u svim životnim okolnostima.

Obrazovanje odraslih temelji se na načelima: cjeloživotnog učenja; racionalnoga korištenja obrazovnih mogućnosti, teritorijalne blizine i dostupnosti obrazovanja svima pod jednakim uvjetima, u skladu s njihovim sposobnostima; slobode i autonomije pri izboru načina, sadržaja, oblika, sredstava i metoda; uvažavanja različitosti i uključivanja; stručne i moralne odgovornosti andragoških djelatnika; jamstva kvalitete obrazovne ponude i poštovanja osobnosti i dostojanstva svakog sudionika. Ono se odvija kao formalno i neformalno obrazovanje te kao informalno i/ili samousmjereno učenje.

Ovom prilikom u fokusu će biti područje sigurnosti i zaštite zdravlja na radu,imajući u vidu njegovo značenje. Zalaganje za sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih i drugih bolesti može uspjeti jedino promicanjem pristupa koji u središte proizvodnog procesa stavlja čovjeka, sigurnost i zaštitu zdravlja kao osnovno radno i ljudsko pravo.

Prevencija rizika i promicanje sigurnijih i zdravijih uvjeta na mjestima rada ključni su za očuvanje radne sposobnosti radnika, zadovoljavanje potreba tržišta rada, održivost mirovinskog i zdravstvenog sustava, ostvarivanje poslovnih planova, produktivnosti, konkurentnosti, gospodarskog rasta, demografsku revitalizaciju te za materijalnu sigurnost pojedinca i njegove obitelji.

Cjeloživotno usavršavanje svakoga čovjeka imperativ je današnjega društva koje se razvija prema društvu znanja, a posebice to vrijedi za sve osobe kojima je profesionalna zadaća sigurnost i zdravlje na radu. Rast i razvoj znanja i vještina zaposlenika,unapređenje njihove sigurnosti i zdravlja moraju ići u korak s tehnološkim razvojem.

Znanje je oduvijek bilo siguran put kojim se može postići izvrsnost. Poslovni ugled, konkurentsku prednost i radnu uspješnost donosi znanje i težnja ka stalnom učenju, usvajanju i primjeni novih znanja.

Pored sudjelovanja na stručnim skupovima, konferencijama, savjetovanjima i radionicama jedan od oblika kontinuiranog i prilagođenog učenja svakako je i dostupnost stručnih i znanstvenih članaka,kao i drugih informacija i sadržaja koji omogućavaju uspješno, inovativno, kreativno i poduzetno djelovanje u području sigurnosti na radu i zaštite zdravlja radnika, polazeći od činjenice da su život, zdravlje i očuvanje radne sposobnosti vrednote od posebnog društvenog interesa.

Stručni i znanstveni časopisi izvrstan su izvor znanja i učenja potrebnog za samostalan razvoj, rast, uspjeh, obrazovanje, napredovanje i karijeru.

Znanstveno-stručni časopis “Sigurnost“, kontinuirano izlazi već 65 godinu i omogućava pretplatnicima stjecanje novih i proširivanje dosadašnjih znanja kroz dostupnost znanstvenih i stručnih radova, te drugih aktualnih sadržaja i informacija iz područja sigurnosti na radu, zaštite zdravlja, zaštite okoliša, zaštite od požara i dr.

U stvaranju časopisa sudjeluju brojni renomirani autori i recenzenti iz zemlje i inozemstva, a sadržaj časopisa prenosi i nekoliko recentnih inozemnih izvora.

Časopis „Sigurnost“ izlazi četiri puta godišnje, a namijenjen je stručnoj i općoj javnosti; vlasnicima trgovačkih društava, obrta, poslodavcima i sindikatima i njihovim udrugama i udruženjima, ovlaštenicima poslodavaca za zaštitu na radu, povjerenicima radnika za zaštitu na radu, koordinatorima za zaštitu na radu, stručnjacima za zaštitu na radu, rukovoditeljima organizacijskih jedinica za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima, obrazovnim, javnim i državnim institucijama, studentima, jedinicama lokalne i regionalne samouprave te svima koji žele biti upućeni u najaktualnija pitanja iz područja zaštite na radu, zaštite zdravlja radnika i sigurnosti u najširem smislu.

Časopis zbog aktualnosti sadržaja ostaje trajna uporabna vrijednost, i za razliku od klasičnih informativnih glasila ne znači jednokratnu uporabu. Prednost je da svaki primjerak časopisa u radnoj sredini može biti dostupan svim dionicima koji sudjeluju u organizaciji i provedbi mjera sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, pružajući im u svakom trenutku mogućnost informiranja, učenja, primjene znanstvenih i stručnih spoznaja kao i uvijek dragocjene dobre prakse.

Misija koju su preuzeli izdavači časopisa velika je i odgovorna. Nije ju lako provoditi u vremenu u kojem živimo,ako nema razumijevanja i potpore. Nakladnici časopisa izdvajaju značajne resurse kako bi osigurali redovito izlaženje, aktualne i zanimljive sadržaje. Grafička obrada, tisak i distribucija časopisa traže novčana sredstva. Način kako te napore poduprijeti je ostvariti široki obuhvat pretplatnika.

Područje sigurnosti i zaštite zdravlja na radu pravo je, obveza i odgovornost svih poslodavaca,višeg ,srednjeg i nižeg menadžmenta, radnika i njihovih predstavnika.

EU poziva socijalne partnere (sindikate i poslodavce) da aktivno pružaju potporu osposobljavanju poslodavaca i predstavnika radnika u području sigurnosti i zdravlja na radu, kako bi se promicali znanje, vještine i mjere potrebne za utvrđivanje, procjenu i prevenciju rizika u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu. Za ostvarivanje tog cilja vrlo je važno osiguranje potrebnih materijalnih uvjeta, kao i njihovo aktivno sudjelovanje u pojedinim programima i oblicima kontinuiranog osposobljavanja i usavršavanja. Zamjetno je da u različitim edukativnim sadržajima uglavnom uvijek sudjeluju predstavnici određenih tvrtki, ustanova,organizacija, udruga i institucija, dok drugi izostaju. A znanje i usavršavanje je potreba svih, njihova dužnost i odgovornost.

U Hrvatskoj je aktivno 172.438 poslovnih subjekata, od čega 137.664 trgovačkih društava na čijem su čelu odgovorne osobe i za zaštitu na radu, zatim, 33.965 ustanova, udruga i organizacija koje imaju također rukovoditelje u čijeme je djelokrugu i zaštita na radu, te oko 80.000 obrtnika koji su obveznici provedbe mjera zaštite na radu.Nekoliko je tisuća sindikalnih podružnica i povjerenika, radničkih vijeća, ovlaštenika poslodavaca, stručnjaka za zaštitu na radu, rukovoditelja ljudskih resursa i pravnih odjela, više od stotinu specijalista medcine rada, i svi su oni usko vezani uz područje sigurnosti i zdravlja na radu.

Kad je u pitanju časopis, kao vrijedno štivo i trajni izvor znanja,koji ne gubi vrijednost, treba reći da je financijski izdatak pretplate mjesečno 4,43 e kvartalno 13,28 e ili godišnje 54 e, što zasigurno za niti jednog poslovnog subjekta ili organizaciju ne predstavlja problem.

Neprijeporno je da svaka tvrtka, ustanova i institucija ima potrebu za učenje, te da može pružiti konkretnu potporu izlaženju časopisa.Koristi su višestruke, jer članci iz časopisa mogu biti vrijedna dopuna za proširivanje postojećeg i stjecanje novog znanja.

Zato je logično pitanje; da li je nedostatak razumijevanja, interesa ili nešto drugo razlog da jedan dio onih koji bi trebali biti pretplatnici časopisa to još uvijek nisu?!

Vitomir Begović

You may also read!

wallstreet

Svjetske burze porasle nakon povećanja kamata Feda i ECB-a

Na svjetskim su burzama prošloga tjedna cijene dionica znatno porasle jer se ulagači nadaju da će uskoro završiti ciklus

Read More...
PBZ

Intesa Sanpaolo blago povećala dobit i prihod u 2022.

Talijanska banka Intesa Sanpaolo izvijestila je u petak o blagom rastu dobiti i prihoda u 2022. godini, uz veće

Read More...
Mišićno-koštane bolesti i utjecaj na rad

Mišićno-koštane bolesti i utjecaj na rad

Mišićno-koštani poremećaji pripadaju najčešćim oboljenjima povezanima s radom. Ti poremećaji pogađaju milijune radnika diljem Europe i koštaju poslodavce milijarde

Read More...

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Mobile Sliding Menu

Opći uvjeti korištenja

Suvremena.hr © Copyright | h1 design