Povećan broj poginulih radnika na radnom mjestu

In Zdravlje
radnik

U Hrvatskoj je u posljednje tri godine povećan broj poginulih radnika na radnom mjestu, posebice u građevinarstvu, gdje se od 2018. broj ozljeda sa smrtnim ishodom povećao za čak 75 posto, pokazuju podaci Državnog inspektorata.

Pročitajte više na: https://www.vecernji.hr/vijesti/u-tri-godine-povecan-broj-poginulih-radnika-na-radnom-mjestu-u-gradevinarstvu-za-cak-75-posto-1468028

Ukoliko navedenom pridodamo i probleme vezano uz COVID-19, profesionalne i druge bolesti povezane s radom,te mnogobroja druga neriješena pitanja, stanje na području zaštite zdravlja i sgurnosti na radu postaje još više zabrinjavajuće.

Izostanci s rada uslijed spriječenosti za rad ,troškovi zdravstvenog zbrinjavanja ozlijeđenih i oboljelih radnika su u porastu.Prema određenim procjenama godišnji troškovi bolovanja za poslodavce (direktni i indirektni ) iznose oko 5 milijardi kuna. Ne potvrđuje li taj podatak potrebu investiranja u primjerene uvjete rada i mjere zaštite na radu?

Brojni argumenti potvrđuju da je ulaganje u zaštitu na radu investicija a ne trošak, i zato su logične nužne promjene, poboljšanja i unapređenja uvjeta rada u radnim sredinama, podižući sigurnost na radu na višu razinu od zakonom i drugim aktima propisanog minimuma.

Vođenje smislene i odgovorne javne politike u ovom području podrazumijeva analizu stanja i problema te prijedloge njihova rješavanja kroz strategije ,programe i propise uz osiguranje potrebnih uvjeta i institucija za njihovu učinkovitu provedbu.

Na žalost Hrvatska još uvijek nakon isteka prethodnog, gotovo već 7 godine nema Nacionalni plan zaštite na radu!? Hrvatska još uvijek nema niti Nacionalnu strategiju zaštite mentalnog zdravlja. Imala ju je za razdoblje od 2011. do 2016., a nova nije donesena. Od stupanja na snagu Zakona o zaštit na radu u kolovozu 2014. g. proteklo je više od 7 godina, a još uvijek nisu donijeta četiri važna pravilnika iz nadležnosti Ministarstva zdravstva koji se odnose na područje zaštite na radu!?

Medicina rada nije dovoljno prisutna na mjestima rada , a njena osnovna svrha je prevencija i provedba mjera specifične zdravstvene zaštite.

U 2018. godini u okviru tzv. “porezne reforme” učinjene su i izmjene Zakona o doprinosima, kojima je namjenski doprinos od 0,5 za zaštitu zdravlja na radu ukinut ,a ustvari je povećan ukupni doprinos za zdravstveno osiguranje, umjesto uvođenja modela praćenja uplata i rashoda za svakog poslovog subjekta i primjene bonusa za one poslodavce koji više ulažu u prevenciju, smanjuju izdatke za posljedice ozljeda na radu i bolesti povezanih s radom.

Nadalje, početkom 2017. godine Vlada donosi Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva iz kojeg proizlaze određene izmjene Zakona o zaštiti na radu. Izašlo se s podatkom da će se uštedjeti miljardu i pol kuna na zaštiti na radu, što su neki poslodavci shvatili kao širok prostor za smanjivanje mjera sigurnosti.

Potom naknadnim izmjenama Zakona o zaštiti na radu krajem 2018. g. s danom 1. siječnja 2019. godine, bez prethodne analize i argumenata prestaje s radom nacionalna javna ustanova Zavod za unapređivanje zaštite na radu, koja je u 3,5 godine pokazala inovativnost, racionalnost i učinkovitost u radu. Proteklo razdoblje već je potvrdilo štetne posljedice takve odluke. Druge države imaju takve institucije, a Hrvatska ukida.

U drugim zemljama uvedene su sheme kojima se tvrtke i organizacije financijski nagrađuje za promicanje visokih standarda zaštite na radu, primjenu norme ISO 45001, a to obuhvaća niže premije osiguranja, porezne olakšice i potpore. Hrvatska treba slijediti i primijeniti tu dobru praksu.

U okviru kurikuluma obrazovnih programa u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju nužno je osigurati da budući radnici steknu potrebna znanja, vještine i kompetencije koje će im omogućiti siguran rad i očuvanje radne sposobnosti tijekom cijelog radnog vijeka.

Ostvarivanje punog radnog vijeka zahtijeva stvaranje sigurnog i zdravog radnog okruženja tijekom cijelog radnog vijeka. Uspješno produljenje karijera u velikoj mjeri ovisi o primjerenoj prilagodbi radnih mjesta i organizaciji rada, što obuhvaća radno vrijeme, dostupnost radnog mjesta i intervencije na radnom mjestu usmjerene na starije radnike, kao i ravnotežu privatnog i poslovnog života.

Učinkovito upravljanje zaštitom na radu nacionalni je interes.Danas se više nego ikad prije nameće imperativ ulaganja u ljudske resurse, a dio tog ulaganja je zaštita na radu i zaštita zdravlja radnika.

Zalaganje za sprječavanje ozljeda na radu može uspjeti jedino promicanjem pristupa koji u središte proizvodnog procesa stavlja čovjeka i zaštitu na radu kao osnovno ljudsko pravo.Ulaganje u primjerene radne uvjete i dobru zaštitu na radu nije trošak, već najbolja investicija.

Vizijom, programskim određenjem i organizacijskim ustrojem potrebno je zaštitu na radu odrediti kao jedan od važnih prioriteta gospodarskog i socijalnog razvitka Hrvatskog društva.

Neprijeporno je da su prevencija rizika i promicanje sigurnijih i zdravijih uvjeta na mjestima rada ključni za očuvanje radne sposobnosti radnika, duži radni vijek , zadovoljavanje potreba tržišta rada, održivost mirovinskog i zdravstvenog sustava, ostvarivanje produktivnosti, konkurentnosti, gospodarskog rasta te materijalnu sigurnost pojedinca i njegove obitelji.

Na žalost prilikom posljednjeg imenovanja vanjskih članova saborskih radnih tijela bila je prilika u rad Odbora za rad,mirovinski sustav i socijalno partnerstvo uključiti i predstavnika koji može stručno zastupati područje zaštite na radu i zaštite zdravlja na radu,ali vladajući i oporba su tu priliku suglasno propustili.

U uspostavi i razvoju kulture sigurnosti na radu ključna je uloga države, njen pozitivan i proaktivan odnos, postojanje odgovarajućeg institucionalnog okvira pri čemu je važna uloga nacionalnih instituta za sigurnost i zdravlje na radu, a koji koncept je umjesto daljnjeg razvoja i jačanja Hrvatska napustila 2018.godine.Navedeno je učinjeno pod formom “reforme” Tolušć-Kuščević, zaključkom Vlade 2.8.2018..g. Iako je prethodno resorni ministar Marko Pavić, uputio stav resornog ministarstva po kojem Zavod za unapređivanje zaštirte na radu nema razloga ukidati.Uz ozostanak prethodne uobočajene procedure i uvažavanja mišljenja resora ,zaključak je pripremljen i usvojen, a kao opravdanje su navedene uštede ?!

Primjera radi, u 2019.g. trošak Vlade za promidžbu i informiranje bio je 224 miliona kuna, dok je godišnji trošak navedenog Zavoda bio manji od 1 % tog iznosa, uz osrtvarene uštede u nepune 4 godijhne od 10 miliiona kuna i ugvooren projket za financiranje iz ESF od 5 miliona kuna.Dalle, godišnji trošak ove institucije bio je 0,12 lipa mjesečno po porezniom obvezniku ili 1,20 kuna godišnje , uz konkretne pozitivne učinke za poslodavce, radnike i društvo.

Učinkovite i profesionalne institucije s najkvalitetnijim stručnim kadrovima i strateškim ciljevima grade se i razvijaju desetljećima, a ne osnivaju ili ukidaju svake tri ili četiri godine.Vrijeme je da u svim važnim područjima, posebno za rad i zdravlje radnika ,ključni utjecaj ima struka.

Zaštita na radu je jedno od važnih područja te je osobito važan proces političkog odlučivanja koji uključuje otvorenost vlasti,kvalitetnu pripremu, sagledavanje šire slike i povezanosti sa drugim područjima, procjenu učinaka, intenzivnu suradnju sa socijalnim partnerima i stručnom javnošću u oblikovanju, a zatim, i provedbi usuglašene i utvrđene javne politike.

Važno je učiti iz počinjenih grešaka, a isto tako i one greške koje su iz bilo kojeg razloga učinjene što prije priznari i ispraviti,u ovom slučaju dokazujući da su život,zdravlje i očuvanje radne sposobnosti radnika vrednote od posebnog društvenog interesa, na kojima će hrvatsko društvo uporno i dugoročno djelovati.

Samo takvim proaktivnim pristupom uz vodeću ulogu države moguće je svakog dana potvrđivati da je zaštita na radu područje od posebnog društvenog interesa u Republici Hrvatskoj.

Vitomir Begović

You may also read!

Konzumova inovativna izložba „Poruke iz šume“ naglasak stavlja na važnost smanjenja količine plastičnog otpada

Konzumova inovativna izložba „Poruke iz šume“ naglasak stavlja na važnost smanjenja količine plastičnog otpada

Ella Dvornik, Nevena Rendeli i Saša Lozar prošetali neobičnom šumom u Super Konzumu Radnička Konzumova inovativna izložba „Poruke iz šume“

Read More...
Kaufland

Sjedište Kauflanda trajno na Donjim Sveticama, preko puta grade trgovinu

Kupovinom zgrade u kojoj ima sjedište i izgradnjom velike trgovine odmah nasuprot, Kaufland planira aktivno sudjelovati u pozitivnom razvoju

Read More...
Juicy

Stanić Beverages uložio 10 598 000 kuna u tvornicu Juicy sokova

Gordan Grlić Radman i Dragan Čović posjetili nove pogone u tvornici Juicy sokova i s odobravanjem prihvatili nove investicije. Hrvatska

Read More...

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Mobile Sliding Menu

Opći uvjeti korištenja

Suvremena.hr © Copyright | Đina usluge d.o.o.