Predstavljeni OECD-ovi pregledi investicijske i regulatorne politike Hrvatske

In Financije i gospodarstvo
horvat

Hrvatska nastavlja jačati svoju investicijsku i regulatornu politiku

Dva nova OECD-ova izvješća o Hrvatskoj – pregled investicijske politike i pregled regulatorne reforme — predstavljena su danas u Zagrebu na inauguracijskom skupu u nazočnosti Zdravke Bušić, državne tajnice u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, i Darka Horvata, ministra gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Ta izvješća donose ciljane preporuke koje će pomoći hrvatskoj vladi da istakne prednosti svojega strateškog položaja i programa reformi. Ona su rezultat sveobuhvatnog dvogodišnjeg procesa istraživanja, analize i dijaloga kojega je vodio OECD u suradnji s Europskom komisijom, Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta, te Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, drugim tijelima državne uprave, privatnim sektorom i socijalnim partnerima.

Pregled regulatorne politike Hrvatske ocjenjuje sposobnost Hrvatske da oblikuje svoje propise, evidentirajući regulatorne politike, institucije i alate za kreiranje i provedbu zakona i propisa, uključujući i politike pojednostavnjivanja administracije, prethodnu i naknadnu ocjenu propisa, praksu uključivanja zainteresiranih subjekata, državne aranžmane na više razina i porezne režime za mala poduzeća.

Pregledom je utvrđeno da je Hrvatska ostvarila značajan napredak u jačanju svojega okvira regulatorne politike. Na primjer, uključivanje zainteresiranih subjekata putem elektroničke konzultacijske platforme e-Savjetovanja uobičajena je praksa te analiza regulatornih učinaka započinje relativno rano u tom procesu i obuhvaća širok raspon učinaka. Ostaju, međutim, izazovi da se osigura da alati za regulatorno usklađivanje poput analize učinaka zakona i propisa budu korišteni efektivno te da se obuhvati kako primarno tako i sekundarno zakonodavstvo. Hrvatska bi imala koristi od daljnjeg jačanja analitičkih sposobnosti u Uredu za zakonodavstvo i resornim ministarstvima, te bi trebala uspostaviti ciljana naknadna ocjenjivanja propisa kako bi bila sigurna da oni postižu zamišljene ciljeve politika.

Pregled investicijske politike Hrvatske omogućava Hrvatskoj sustavni pristup reformama investicijske klime korištenjem prokušane metodologije OECD-ova Okvira za politike ulaganja. Isti je izrađen u odgovoru na hrvatski interes za pristupanje OECD-ovoj Deklaraciji o međunarodnom ulaganju i multinacionalnim poduzećima.

Izvješće potiče Hrvatsku:

• da pojednostavni postupke osnivanja poduzeća i izdavanja dozvola za poslovanje;
• da izradi dosljedniji institucionalni i politički okvir za poticanje ulaganja;
• da nastavi sužavati prostor za korupciju i jačati učinak sudstva.

Konkretno, vlada će trebati povećati domaće poduzetništvo, ojačati konkurentnost, pojasniti svoje strategije za privlačenje ulaganja koja mogu poduprijeti gospodarsku diversifikaciju, nastaviti promicati odgovorno poslovno ponašanje, te dokazati ulagačima da je institucionalni i regulatorni sustav transparentan i odgovoran. Vlada je svjesna tih izazova te je slijedom svojega opredjeljenja angažirana na daljnjim reformama za unaprjeđenje poslovnog okruženja, privlačenje stranih ulagača i ubiranje koristi od otvorenosti i globalizacije.

Pregled regulatorne politike i pregled investicijske politike Hrvatske financirala je Europska unija putem Programa za potporu strukturnim reformama, a izradio ih je OECD u suradnji sa Službom Europske komisija za potporu strukturnim reformama. Program za potporu strukturnim reformama je program Europske unije koji pomaže članicama EU u pripremi, kreiranju i provedbi reformi. Potpora se pruža na zahtjev i specifično se prilagođava konkretnoj državi članici. Ostvaruje se u obliku strateškog ili pravnog savjetovanja, studija, obuka i izaslanstvima stručnjaka u odnosnim zemljama. Od 2017., Program potpore strukturnim reformama osigurao je potporu za više od 550 projekata u 26 država članica.

“Kroz suradnju s OECD-om identificirali smo naše jake strane, ali i izazove s kojima se suočavamo u kontekstu naših nastojanja za daljnjim jačanjem poslovnog okruženja i konkurentnosti. Sudjelujući u takvim profesionalnim i sveobuhvatnim pregledima mi stječemo znanje za unaprjeđenje našega sustava regulatornih politika kako bi kreirali bolje propise za sve hrvatske građane te kako bi ispunili preduvjete za privlačenje stranih ulaganja u hrvatsko gospodarstvo. OECD-ove analize investicijske i regulatorne politike i prateće preporuke logičan su nastavak naših aktualnih napora oko smanjivanja administrativnog opterećenja gospodarstva i jačanja investicijske klime. Stoga idemo dalje u pozitivnoj atmosferi aktualnog rasta BDP-a od 3,9 posto i smanjenja javnog duga treću godinu uzastopce”, rekao je Darko Horvat, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta.

“OECD-ov Pregled investicijske politike Hrvatske predstavljen je javnosti 18. lipnja 2019. godine. Tijekom dvije godine, OECD i hrvatski stručnjaci uspješno su surađivali na ovome projektu, kojega je koordiniralo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Projekt je proveden u sklopu zahtjeva Hrvatske za pristup OECD-ovoj Deklaraciji o međunarodnim ulaganjima i multinacionalnim poduzećima, s glavnim ciljem unaprjeđenja investicijske klime u Hrvatskoj i veće privlačnosti zemlje za strana ulaganja”, rekla je Zdravka Bušić, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.

“Hrvatska je učinila važan napredak u poboljšanju svojih politika za korist svojega naroda”, rekao je Antonio Gomes, zamjenik direktora u OECD-u. “Dva izvješća o investicijskoj politici i o regulatornoj reformi, koja su izrađena u bliskoj suradnji s hrvatskom vladom, a sufinancirala ih je EU, pokazuju predanost Hrvatske u izgradnji okruženja koje privlači ulaganja, promiče razvitak domaćega privatnog sektora, potiče odgovorno poslovno ponašanje i omogućuje integralni pristup državnih tijela transparentnoj regulatornoj politici zasnovanoj na realnim pokazateljima. Postoje, dakako, prepreke i odgode, no iz iskustva znamo da ustrajnost uvijek donosi rezultate. Brza provedba preporuka politika, iz oba spomenuta izvješća, osigurat će daljnji održivi i uključivi gospodarski rast Hrvatske.”

„Europska komisija snažno podupire OECD-ov rad na unaprjeđivanju ukupnih gospodarskih rezultata zemalja širom svijeta, uključujući Hrvatsku. Glavni prioritet Komisije su radna mjesta, rast i ulaganja, te je stoga današnja rasprava vrlo bitna. Prije samo dva tjedna, Europska komisija predstavila je proljetni paket za Europsko proljeće, pozivajući sve države članice da unaprjeđuju održiv i uključiv rast. Današnja izvješća pokazuju još jednom da je nemoguće postići rast bez sveobuhvatnog skupa strukturnih reformi, osobito reformi za jačanje investicijskih sposobnosti. To je od koristi za sve, u prvome redu za hrvatske građane“, rekao je Branko Baričević, voditelj predstavništva Komisije u Zagrebu.

You may also read!

Romana JERKOVIC

Poremećaji mentalnog zdravlja bit će pandemija budućnosti

Prema WHO-u gotovo milijardu ljudi diljem svijeta pati od poremećaja mentalnog zdravlja, a u Hrvatskoj prednjače po broju dana

Read More...
Pet network

Pet retail – industrija hrane i dodataka za kućne ljubimce bilježi veliki rast i dokazuje otpornost i u najzahtjevnijim vremenima

Istraživanja pokazuju da više od polovine ukupnog broja svjetskog stanovništva ima barem jednog kućnog ljubimca te da se tijekom

Read More...
Pevex

Radno vrijeme PEVEX prodajnih centara povodom Dana državnosti

Povodom Dana državnosti, svi prodajni centri PEVEX će raditi po redovnom radnom vremenu. Više informacija možete pronaći na sljedećem linku: https://pevex.hr/kompanija/prodajni-centri/

Read More...

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Mobile Sliding Menu

Opći uvjeti korištenja

Suvremena.hr © Copyright | h1 design