Racionalno i učinkovito osposobljavanje

In Dualni sustav obrazovanja
Racionalno i učinkovito osposobljavanje

Socijalni partneri u Francuskoj su konstruktori Preventivne putovnice, nove javne usluge razvijene za poboljšanje prevencije profesionalnih rizika i poboljšanje vještina zaposlenika. Razvijena je u okviru Nacionalnog odbora za prevenciju i zdravlje na radu (CNPST), koji se sastoji od 30 članova koji se sastaju svaki mjesec kako bi omogućili socijalni dijalog i konsenzusom donosili mišljenja, prijedloge i smjernice.

Mjesto obuke u prevenciji profesionalnih rizika ključno je za poboljšanje sigurnosti na radnom mjestu. Unatoč višegodišnjim naporima, stopa ozbiljnih i smrtonosnih nesreća na radu i dalje je visoka, pa je ocjenjena potreba uspostave učinkovitih mjera.

Ovaj novi alat omogućit će unapređenje vještina zaposlenika i razvoj njihove profesionalne karijere pohranjivanjem certifikata, potvrda, diploma o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu svakog radnika i tražitelja zaposlenja na jedinstvenoj platformi.

Preventivna putovnica za radnike i poslodavce predstavlja digitalni alat za upravljanje osposobljavanjem u vezi sa zdravljem i sigurnošću na radu.Ona omogućava identifikaciju svih obuka koje se odnose na zdravlje i sigurnost na radu, kao i potvrde i diplome koje su radnici stekli nakon tih obuka.

Preventivna putovnica posebno je namijenjena olakšavanju kruženja informacija o pohađanoj obuci, stečenim vještinama i stečenim certifikatima između poslodavaca i zaposlenika. Omogućuje objedinjavanje na sigurnom mjestu podataka koji se odnose na osposobljavanje i kvalifikacije u području zdravlja i sigurnosti, pružanje jamstava u pogledu pohađanih tečajeva osposobljavanja, digitalnu razmjenu informacija i predviđanje ažuriranja tečajeva osposobljavanja, certifikata i diploma. Također ima za cilj pojednostaviti sigurnosnu obuku izbjegavanjem suvišne obuke.

Osposobljavanje obuhvaćeno obvezama koje se odnose na preventivnu putovnicu je osposobljavanje u vezi sa zdravljem i sigurnošću na radu koje se provodi interno unutar tvrtke ili eksterno od strane tijela za osposobljavanje ili certifikaciju (uključujući obuku u vezi sa zdravljem i sigurnošću koja se provodi u inozemstvu).

Sustav putovnica za prevenciju koji se trenutačno primjenjuje planira dati prioritet integraciji tečajeva obuke koji se mogu prenositi iz jedne tvrtke u drugu, a posebno onih koji su obvezni Zakonom.

Korisnicima će biti dostupan simulator kako bi se utvrdilo mora li se obuka upisati u preventivnu putovnicu.Ispunjavanje preventivne putovnice bit će obveza za organizaciju koja ih je osigurala i za poslodavca u vezi s onima za koje je preuzeo inicijativu da ih interno organizira.

Na platformi su tako predviđena tri odvojena prostora s namjenskim pristupom, kojim se zaposlenicima daje mogućnost dostavljanja podataka koji se odnose na tečajeve osposobljavanja održane na njihovu inicijativu; zatim, tvrtkama informacije o obuci koja se provodi unutar tvrtke, alat za praćenje obuke itd.; te tijelima za osposobljavanje ili certifikaciju dostupne su informacije o vještinama koje su nositelji stekli tijekom osposobljavanja u ime poslodavca, dijeljenje izjava o osposobljavanju itd.

Podaci koji se upisuju u preventivnu putovnicu odnose se na identifikaciju poslodavca, organizacije za osposobljavanje, nositelja preventivne putovnice te podatke koji se odnose na svjedodžbe, uvjerenja i diplome stečene u području zaštite na radu.

Od 30. svibnja 2023. samo obuka koja je rezultirala certificiranjem automatski je dodana u odjeljak dostupan vlasnicima računa za prevenciju. Radnici koji posjeduju putovnicu za aktivnu prevenciju i koji su stekli jednu od ovih zdravstvenih i sigurnosnih potvrda mogu tako dobiti potvrdu o osposobljavanju putem svog računa.

Preventivna putovnica je alat kojim upravlja njezin nositelj. Na radniku je da procijeni što želi učiniti dostupnim za konzultacije i komunikaciju svom poslodavcu ili budućem poslodavcu; on može odbiti ili odobriti potpuni ili djelomični pristup podacima uključenim u preventivnu putovnicu. Uredba će odredit uvjete pristupa preventivnoj putovnici.

Primjena obveza koje se odnose na preventivnu putovnicu, povezanih s različitim fazama postavljanja tehničkih funkcionalnosti informacijskog portala, bit će postupna.

Prvi korak je od 30. svibnja 2023. otvaranje putovnice za radnike s mogućnošću izvlačenja potvrde o osposobljavanju za certifikate koji se automatski dodaju u sustav.

Drugi korak tijekom 2023.-2024. godine uključuje otvaranje prostora namijenjenog poslodavcima za prijavu tečajeva organiziranih na njihovu inicijativu, a u 2024. godini omogućiti će se otvaranje putovnice za prevenciju organizacijama za osposobljavanje za deklaraciju podataka i funkcije savjetovanja o putovnici za sve poslodavce, kada je nositelj putovnice odobrio taj pristup.

Povezivanjem svih ovih dionika i razmjenom informacija osigurat će se sljedivost osposobljavanja za zdravlje i sigurnost na radu i na taj način izbjeći suvišno i preobilno osposobljavanje, te će se unaprijediti vještine radnika.

Vitomir Begović

You may also read!

Hrvatski turizam ima potencijal za širenje sezone kroz kulturni, aktivni i gastro turizam

Hrvatski turizam ima potencijal za širenje sezone kroz kulturni, aktivni i gastro turizam

Drugi dan internacionalne konferencije 365 dinamičnim i intenzivnim programom potvrdio je sve najave o iskoraku u organizaciji i novoj

Read More...
ribarstvo

Hrvatske tvrtke na vodećem sajmu ribarstva Conxemar 2023

Pet hrvatskih tvrtki iz sektora ribarstva predstavlja svoje proizvode na međunarodnom sajmu smrznutih morskih plodova Conxemar 2023, koji se

Read More...
tomislav-rados

Obilježen Svjetski tjedan ulagatelja: Jačati ulogu fondova rizičnog kapitala u financiranju hrvatskog gospodarstva

Povodom Svjetskog tjedna ulagatelja u Hrvatskoj gospodarskoj komori je održan okrugli stol pod nazivom Nove mogućnosti financiranja gospodarstva –

Read More...

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Mobile Sliding Menu

Opći uvjeti korištenja

Suvremena.hr © Copyright | h1 design