Radno vrijeme po mjeri čovjeka

In Konferencije / savjetovanja
Radno vrijeme po mjeri čovjeka

SSSH-ov koncept Rad po mjeri čovjeka predstavlja zaokruženu definiciju šest različitih dimenzija koje čine kvalitetno radno mjesto: Rad po mjeri čovjeka je rad koji je dobro plaćen, ne ugrožava fizičko i psihičko zdravlje, omogućuje učenje i napredovanje na radnom mjestu, pruža sigurnost putem ugovora o radu na neodređeno vrijeme i pokrivenosti sustavom socijalne sigurnosti, radnicima omogućuje glas na radnom mjestu uključujući slobodu sindikalnog organiziranja i djelovanja te se odvija u radno vrijeme koje svojom količinom i načinom organizacije ostavlja dovoljno prostora za privatan život i njegovo planiranje.

Radno mjesto može se smatrati kvalitetnim samo ako ispunjava sve navedene uvjete. Rad po mjeri čovjeka u svim dimenzijama kvalitete radnog mjesta vodi računa o dobrobiti radnika te demokratičnoj organizaciji svijeta rada i radne okoline.

Radno vrijeme po mjeri čovjeka
Koncept rada po mjeri čovjeka, među ostalim, podrazumijeva takvu organizaciju radnoga vremena koja radniku ostavlja dovoljno prostora za privatni život i obiteljske obveze. Pritom raspored radnog vremena mora biti najavljen radniku dovoljno unaprijed kako bi bilo moguće planirati i uskladiti poslovne i privatne planove i obveze. Radno vrijeme, njegova količina i način organizacije i sl., čine značajan dio uvjeta rada radnika, te snažno utječu na ravnotežu radnoga i privatnoga života. Tako loša organizacija radnoga vremena i nepravodobna najava promjena, poput prekovremenoga rada i sl., prečesto negativno utječu na radnikov privatni život, njegovo opće zdravstveno stanje i sposobnost rada na zdrav i siguran način.

Društveni servisi, poput brige o djeci i starijima, u Hrvatskoj nisu dovoljno pristupačni, ni teritorijalno, ni financijski, niti po kapacitetima ustanova, a organizacija njihova rada, u pravilu, nije prilagođena potrebama zaposlenih korisnika, kojima je organizirana briga o njihovoj djeci i/ili roditeljima nužna kako bi se mogli radno aktivirati i posvetiti poslu. Radno vrijeme je stoga važna tema u raspravi o kvaliteti radnih mjesta, te je jedna od ključnih dimenzija onoga što u Savezu samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) nazivamo radom po mjeri čovjeka.

Istraživanje SSSH o radnom vremenu

Radi boljeg uvida u stavove radnika o radnome vremenu, njegovu rasporedu, prekovremenome radu i korištenju godišnjih odmora, SSSH je u rujnu 2019. proveo istraživanje o radnom vremenu na reprezentativnom uzorku od tisuću ispitanika, u suradnji s agencijom Hendal i uz podršku Zaklade Friedricha Eberta.
Istraživanje predstavlja nastavak aktivnosti SSSH u bavljenju kvalitetom radnih mjesta u Hrvatskoj, s neposrednim ciljem prikupljanja empirijskih podataka i stavova radnika koji govore o potrebi unapređivanja kulture radnog vremena u Hrvatskoj.

Glavni nalazi istraživanja govore o potrebi unapređivanja zakonskog okvira i bilateralnog socijalnog dijaloga i nadzora, pogotovo u pogledu organizacije radnog vremena i prekovremenog rada.

Neki od glavnih nalaza su sljedeći:

  • dvije trećine radnika ponekad radi prekovremeno;
  • 40% ispitanika koji radi prekovremeno izjavljuje da im prekovremeni rad nije evidentiran i plaćen;
  • 60% izjavljuje da poslodavac ne poštuje zakonsku obvezu pisanog naloga odnosno zakonske potvrde prekovremenog rada;
  • polovica ispitanika radila je preko 50 sati tjedno, a čak svaki treći i preko 60 sati tjedno;
  • svaki treći ispitanik izjavljuje da nije mogao iskoristiti godišnji odmor u potpunosti;
  • 13% ispitanika ne može svaki dan koristiti zakonsko pravo na pauzu;
  • 43% ispitanika navodi da je nekad bilo u nedoumici oko toga što njihov poslodavac smije učiniti s njihovim pravima koja se tiču radnog vremena i odmora;
  • 59% ispitanika odgovara na e-mailove i prima telefonske pozive i izvan radnog vremena;
  • dvije trećine ispitanika navodi kako bi skraćivanje radnog vremena imalo veoma jak pozitivan utjecaj na zadovoljstvo trenutnim poslom i produktivnost, a to se osobito odnosi na zaposlene u privatnom sektoru.

Istraživanje ukazuje i znatno bolju organizaciju radnog vremena i poznavanje propisa o radnom vremenu kod poslodavaca kod kojih je aktivan sindikat.

Ovi podaci potvrđuju koliko je pitanje radnoga vremena bitno u raspravi o kvaliteti radnoga mjesta, te o ulozi sindikata kao interesne organizacije radnika koja utječe na javne politike, odnosno sklapa kolektivne ugovore kojima se uređuju uvjeti za zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba, kao što su sigurnost, zdravlje, pravednost i sl., odnosno pravo svakoga da i na radnome mjestu bude čovjekom.

Zahtjevi i preporuke SSSH

Radno vrijeme po mjeri čovjeka strateški je prioritet Saveza samostalnih sindikata Hrvatske u aktualnom mandatnom razdoblju, te je SSSH utvrdio niz zahtjeva i preporuka na tom području, uzimajući u obzir utjecaj organizacije radnog vremena na sigurnost i zdravlje radnika i na usklađivanje poslovnog i privatnog života, a u skladu s općim načelom po kojem rad treba prilagoditi radniku. Utvrđujući zahtjeve i preporuke, SSSH je uzeo u obzir nedorečenost hrvatskih propisa i proširenu praksu njihova nepoštivanja, te osobito izostanak kvalitetnog i sveobuhvatnog nadzora.

SSSH među ostalim traži stvaranje okruženja poticajnog za kolektivno pregovaranje, fleksibilnije radno vrijeme na inicijativu radnika, a mogućnost veće fleksibilnosti od interesa za poslodavce samo kolektivnim ugovorom a ne propisom, te davanje javnih ovlasti sindikatu – potpisniku proširenog kolektivnog ugovora da nadzire njegovu primjenu kod poslodavaca koje taj kolektivni ugovor obvezuje a kod kojih ne djeluje sindikat-potpisnik.
I Inspekcija rada treba ojačati svoje kapacitete po pitanju broja inspektora, edukacije, ovlasti, nadzora nad provedbom kolektivnog ugovora i dr. jer njezina potkapacitiranost dodatno ohrabruje poslodavce na kršenje propisa.

Zahtjevi i preporuke SSSH formulirani su nakon niza održanih rasprava s predstavnicima i članovima sindikata te radnicima, stručnjacima i šire, a temeljeni su i na rezultatima neovisnog istraživanja što ga je provela agencija za istraživanje tržišta Hendal, uz potporu Zaklade Friedricha Eberta.

You may also read!

lopar

Rajska plaža u Loparu domaćin devetog Festivala skulptura u pijesku

Na Rajskoj plaži u Loparu na otoku Rabu od 11. do 14. kolovoza 2020. godine održat će se Festival

Read More...
Erste

EBRD dodijelio Erste banci TFP nagradu za najuspješniju banku partnera u Hrvatskoj treću godinu zaredom

U sklopu dodjele priznanja najuspješnijim bankama partnerima za 2019. godinu, u okviru programa TFP (Trade Facilitation Programme), EBRD je

Read More...
pevex

Kako će raditi Pevex tijekom blagdana Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja

Odlukom Uprave tijekom blagdana 'Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja' radit će svih 25 prodajnih centara,

Read More...

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Mobile Sliding Menu

Opći uvjeti korištenja

Suvremena.hr © Copyright | Đina usluge d.o.o.