Pad prihoda i stabilna EBITDA u prvoj polovici godine

In Tvrtke i tržišta
Optima

Ukupni prihodi od telekomunikacijskog poslovanja u prvoj polovici 2020. godine bilježe pad od 16,0% u odnosu na isti period prethodne godine. U istom periodu Optima Telekom Grupa bilježi rast operativne dobiti (EBITDA) prije jednokratnih stavki nakon najmova od 0,7% i rast EBITDA marže od 4,6 postotna poena te ista iznosi 27,9%. Konsolidirana kapitalna ulaganja u prvih šest mjeseci 2020. godine iznosila su 51,5 mil HRK dok je neto dobit negativna i iznosi -1,7 mil HRK.

Smanjenje prihoda najviše je pod utjecajem manjih prihoda od interkonekcijskog poslovanja od 64,9% kao rezultat smanjenja obima poslovanja na području međunarodnog tranzita govornih usluga. Predmetno smanjenje prihoda od tranzita prati proporcionalno smanjenje troškova tranzita te je utjecaj na EBITDA marginu zanemariv.

Zahvaljujući kontinuiranim marketinškim i prodajnim aktivnostima te kreiranjem ponuda atraktivnih za nove i postojeće korisnike, u rezidencijalnom IPTV segmentu nastavljamo bilježiti rast korisničke baze od 15,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U odnosu na prethodni kvartal povećanje iznosi 0,9%. Prihodi od multimedije porasli su za 12,3% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine te za 2,5% u odnosu na prvi kvartal 2020. godine.

U rezidencijalnom segmentu broj korisnika širokopojasnog pristupa internetu manji je za 4,3% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine i to primarno zbog povećanog korištenja interneta putem pokretnih mreža, što je rezultiralo i padom prihoda od 5,4%. U odnosu na prethodni kvartal stanje korisničke baze ostaje približno isto uz povećanje prihoda od 0,5% uslijed migracije na pakete s većom internetskom brzinom.

Pad broja rezidencijalnih korisnika nepokretne javne govorne usluge nastavlja se i u ovom kvartalu. Supstitutivne tehnologije su i dalje dominantni pokretači tog trenda te je broj rezidencijalnih korisnika nepokretne javne govorne usluge manji za 8,0% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a prihod od nepokretne javne govorne usluge manji je za 13,9%. Zabilježen je pad broja korisnika od 1,2% s padom prihoda za 3,6% u odnosu na prethodni kvartal, što ukazuje na smanjeni pad korisnika i prihoda u odnosu na prethodna razdoblja.

Aktivnosti u poslovnom segmentu i dalje su usmjerene na ciljanu akviziciju telekomunika¬cijskih usluga kod korisnika u sklopu cjeloku¬pnih ICT projekata, obnovu ugovornih odnosa s postojećom korisničkom bazom te na prodaju portfelja ICT usluga i rješenja.

U drugom kvartalu 2020. godine, Optima Telekom nastavlja bilježiti pozitivne trendove u segmentu prodaje ICT rješenja i usluga uz ostvareni prihod od oko 4,1 mil HRK i maržu od 21,6%. Rezultat je ostvaren uslijed snažne ori-jentiranosti na prodaju ICT rješenja i usluga te kvalitetne suradnje sa ICT partnerima, liderima u pojedinim ICT segmentima.

U segmentu širokopojasnog pristupa interne¬tu, u odnosu na prvi kvartal 2020.godine, zabilježen je blagi pad prihoda od 0,3%, dok je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine prihod manji za 3,0%. Korisnička baza širokopojasnog pristupa internetu je u odnosu na isto razdoblje 2019. godine manja za 5,9%, a u odnosu na prvi kvartal 2020. godine za 0,2%.

U segmentu podatkovnih usluga Optima Telekom i dalje bilježi značajan rast korisničke baze od 34,5% kao i rast prihoda u odnosu na isti kvartal prethodne godine u iznosu od 10,5%. U odnosu na prvi kvartal 2020. godine, u istom segmentu vid¬ljiv je rast prihoda od 8,6%.

U segmentu javne govorne usluge u odnosu na prvi kvartal 2020. godine zabilježen je rast prihoda od 1,7%, dok su prihodi u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji za 3,3%. Korisnička baza u segmentu javne govorne us¬luge je u odnosu na prvi kvartal 2020. godine manja za 1,4%, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine smanjenje iznosi 8,6%.

Navedeni pad ponajviše je rezultat nacional¬nog trenda smanjenja korištenja javne govor¬ne usluge, supstitucije fiksne govorne usluge govornom uslugom u pokretnoj mreži te mi¬gracije korisnika Optima Telekoma na napred¬nija rješenja i pakete.

Smanjenje obujma poslovanja na području međunarodnog tranzita govornih usluga uz zanemariv utjecaj na EBITDA maržu, uzrok je pada prihoda od 24,4% na području terminacije u ovom kvartalu u odnosu na isto razdoblje prethodne godine dok su prihodi od VAS usluga su u drugom kvartalu 2020. godine manji su za 4,9% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Optima Telekom Grupa je prvoj polovici 2020. godine ostvarila rast operativne dobiti (EBITDA) prije jednokratnih stavki nakon najmova od 0,7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine dok za Društvo to povećanje za isti period iznosi 0,9%. Ovaj rast u prvoj polovici 2020. godine prati i EBITDA marža koja je za Optima Grupu veća za 4,6 postotna poena i iznosi 27,9% dok je za Društvo u tom period EBITDA marža veća za 4,7 postotna poena i iznosi 28,0%.

Konsolidirana kapitalna ulaganja u prvih šest mjeseci 2020. godine iznosila su 51,5 mil HRK od čega je 6,3 mil HRK uloženo u korisničku opremu za rezidencijalne i poslovne korisnike. U optičku infrastrukturu, pristupnu mrežu i jezgru uloženo je 13,3 mil HRK, dok je 31,8 mil HRK usmjereno u proširenje usluga korisnicima i IT sustave.

Izgradnja mreže obuhvaća i nadogradnju glavnih IP/MPLS čvorišta u mreži Optima Telekoma u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci, što ujedno osigurava i proširenje transportnih kapaciteta 100Gb/s telekomunikacijskim vezama. U sklopu razvoja IP/MPLS mreže, na nove usmjernike prebačeni su mrežni čvorovi u Zadru, Šibeniku, Puli i Pazinu dok su gradovi Knin i Sinj dodatno prošireni sa 10Gb/s telekomunikacijskim vezama.

Boris Batelić
Boris Batelić

U drugom kvartalu izgrađeno je ukupno 13,2 km nove svjetlovodne mreže koju čine 43 nova svjetlovodna priključka, a nastavljene su aktivnosti i na proširenju ULL mreže i povećanju pristupnih VDSL sučelja za 2,0% u odnosu na broj dostupnih sučelja u prvom kvartalu, odnosno 12,6% u prvoj polovici 2020. godine.

U ovom kvartalu nastavljene su i najvećim dijelom dovršene aktivnosti na ACS sustavu za automatsku konfiguraciju terminalnih uređaja, što će omogućiti bolju detekciju smetnji i njihovo promptno rješavanje te podići razinu kvalitete na strani korisnika.

Neto dobit u prvoj polovici 2020. godine u odnosu na prošlu godine niža je za 6,7 mil HRK te iznosi -1,7 mil HRK. Primarni razlog su veći financijski rashodi (neto), veća razina amortizacije i umanjenja vrijednosti imovine uslijed značajnih kapitalnih ulaganja u prethodnom razdoblju te većeg utjecaja MSFI 16 stavki.

“Sve aktivnosti kompanije i dalje su usmjerene na povećanje zadovoljstva naših korisnika za koje ćemo nastaviti kreirati nove usluge, ali i poboljšavati procese koristeći napredne alate kako bismo bili spremni odgovoriti na sve izazove vremena u kojem živimo. Ne možemo zanemariti snažan utjecaj pandemije virusa COVID-19 koji je u cijelosti obilježio drugi kvartal, promijenio uvjete rada, direktno utjecao na rezultate u pojedinim segmentima, ali i stvorio neke nove baze znanja i naprednije modele poslovanja za budućnost. Uspješnu kompaniju čine njeni zaposlenici koji se mogu brzo prilagoditi novim okolnostima i u njima dati najbolje od sebe te osigurati, svatko u svom dijelu, efikasno odvijanje poslovnih procesa i ostvarenje ciljeva. Ponosan sam na svoje kolege koji su održali visoku razinu usluge prema korisnicima, pokazali veliku kolegijalnost i kreativnost te smo zajedničkim snagama ostvarili dobar rezultat i u proteklom razdoblju”, izjavio je Boris Batelić, predsjednik Uprave Optima Telekoma.

You may also read!

tomislav-rados

Akademija kibernetičke sigurnosti HGK: Hrvatske tvrtke nedovoljno otporne na kibernetičke prijetnje

Svakih 14 sekundi u svijetu dogodi se ozbiljan kibernetički napad pa ne čudi da kibernetička sigurnost postaje kritični aspekt

Read More...
plenkovic i bernarda

U Varaždinskim Toplicama otvoren hotel Bernarda vrijedan više od 8 milijuna eura

U Varaždinskim Toplicama u subotu je otvoren Hotel Bernarda vlasnice poznate poduzetnice Bernarde Cecelja, a čemu je prisustvovao i

Read More...
wallstreet

Svjetske burze nestabilne, no Nasdaq dosegnuo rekordnu razinu

Na svjetskim se burzama prošloga tjedna trgovalo nesigurno jer se čini da središnje banke u svijetu neće smanjiti kamate

Read More...

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Mobile Sliding Menu

Opći uvjeti korištenja

Suvremena.hr © Copyright | h1 design