Poslodavci, sindikati i lokalne vlasti zajedno za gospodarski i društveni razvoj

In Konferencije / savjetovanja
jacanje

Tripartitni socijalni dijalog je sredstvo utjecaja socijalnih partnera na javne politike koje donose vlasti, pri čemu priprema, donošenje te praćenje i evaluaciju javnih politika izravno utječe na kvalitetu i postignuća tripartitnog socijalnog dijaloga.

Sporazumima o osnivanju nacionalnoga GSV-a otvorena je i mogućnost osnivanja tripartitnih tijela na nižim razinama vlasti, na razini županija kao oblika regionalne samouprave, te na razinama gradova i općina, kao oblicima lokalne samouprave.

U okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. „Jačanje socijalnog dijaloga – faza III.“ , Varaždinska županija nositelj je projekta „Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu – ZAKOS“ , a partneri su Međimurska i Koprivničko – križevačka županija te Tekstilno-tehnološki fakultet, Sindikat tekstila, obuće, kože i gume, Hrvatska udruga poslodavaca, Sveučilište Sjever i Agencija za razvoj Varaždinske županije.

Svrha projekta je doprinijeti kvaliteti i kontinuitetu socijalnog dijaloga u sjeverozapadnoj Hrvatskoj kroz osnaživanje stručnih i administrativnih kapaciteta svih dionika socijalnog dijaloga, odnosno vođenje dijaloga kojim bi se razmjenjivale informacije i osigurala intenzivna razmjena mišljenja o prijedlozima mjera za rješavanje određenih problema i iznalaženje kompromisnih rješenja.

Sukladno programu projekta pod vodstvom Vitomir Begovića, eksperta za ovo područje, održani su seminari na temu “Značaj tripartitnog socijalnog dijaloga za jedinice regionalne i lokalne samouprave” u Varaždinu, Čakovcu i Koprivnici, u okviru kojih su izloženi osnovni podatci o RH te Varaždinskoj, Koprivničko – križevačkoj i Međimurskoj županiji, lokalnoj i regionalnoj samoupravi u RH,razinama i vrstama socijalnog dijaloga,tripartitnom socijalnom dijalogu, preduvjetima i važnosti socijalnog dijaloga, ciljevima tripartitnog socijalnog dijaloga,načinu odvijanja dijaloga, ulozi vlasti u dijalogu ,izazovima za dionike i koristima socijalnog dijaloga, praksi drugih zemalja,širem socijalnom dijalogu ,primjeru Irske ,partnerima u županijskom GSV-u,te kako ostvariti pozitivne promjene i suradan odnos. Analizirane su i odredbe Statuta i Poslovnika o radu Županijske skupštine , zatim su predložene određene promjene radi učinkovitijeg odvijanja tripartitnog socijalnog dijaloga . Sudionici su upoznati i s javnim politikama, načinom njihove pripreme, rasprave, oblikovanja, provedbe i analize, načinom prevencije i rješavanjem sukoba i konflikata , mogućim oblicima i značajem otvorenosti i javnosti u radu županijskih GSV-a, te poukama korisnima za kvalitetniji socijalni dijalog.

Na seminarima je uz predstavnike koji već sudjeluju u radu županijskih GSV-a, sudjelovao i veći broj predstavnika jedinica lokalne samouprave i razvojne agencije koji do sada nisu bili uključeni u tripartitni socijalni dijalog.

Budući je glavna svrha projekta “Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu ZAKOS” stvaranje preduvjeta za unapređenje tripartitnog socijalnoga dijaloga na regionalnoj i lokalnoj razini kroz analizu dosadašnjih iskustava i postignuća, te razmjenu iskustava, tijekom seminara su predložene glavne smjernice promjena koje je potrebno poduzeti kako bi se unaprijedili funkcioniranje i postignuća tripartitnog socijalnog dijaloga. Preporuke predstavljaju dobru osnovu za daljnje zajedničko djelovanje na unapređenju tripartitnih odnosa.

Socijalni dijalog i partnerstvo predstavljaju najučinkovitiji način pronalaženja zajedničkih rješenja i oblikovanja prijedloga mjera kojima se otvara perspektiva razvoja, zapošljavanja, socijalne sigurnosti te promovira socijalna uključenost, socijalna pravda i solidarnost. Socijalnim dijalogom moguće je postići društveni konsenzus o ključnim politikama,ciljevima,rokovima i načinu njihove provedbe uz stalno praćenje i ocjenu postignutih učinaka.

Temelji učinkovitog socijalnog dijaloga nalaze se u povjerenju, toleranciji, uvažavanju, privrženosti svih dionika, i opredjeljenju za usklađivanje posebnih i općih interesa, te spremnosti na preuzimanje ne samo prava , već i obveza i odgovornosti.

Odgovornim socijalnim dijalogom i aktivnim sudjelovanjem svih dionika moguće je ojačati pojedinačne i zajedničke pozicije aktera, otkloniti prisutne slabosti, tražiti produktivna, zajednička rješenja za probleme i izazove te preuzeti odgovornost za dijeljenje zajedničke sudbine.

Rezultati zajedničkog rada na održanim seminarima u okviru ovog projekta doprinijeti će osnaživanju kapaciteta dionika na županijskoj razini za aktivno sudjelovanje u tripartitnom socijalnom dijalogu, pomoći će u stvaranju zajedničke predodžbe i razumijevanju socijalnog dijaloga ,njegovih prednosti,koristi i izazova te kvalitetnijem planiranju,izradi i provedbi aktivnosti od zajedničkog interesa u narednom razdoblju. Time će se ostvariti učinkovitije zastupanje interesa članova udruga sindikata i poslodavaca putem suradnje s predstavnicima županija, na višu razinu podići će se međusobni dijalog, razumijevanje i motivacija te će se osigurati širi utjecaj i doprinos ostvarenju ciljeva gospodarsko-socijalne politike.

You may also read!

wall

Svjetske burze skočile na rekordne razine

Na najvećim svjetskim burzama prošloga su tjedna indeksi dosegnuli rekordne razine, što se ponajviše zahvaljuje snažnom rastu cijena dionica

Read More...
Kako procjeniti i upravljati psihosocijalnim rizicima na radu

Kako procjeniti i upravljati psihosocijalnim rizicima na radu?

U organizaciji ZIRS Učilišta – ustanove za obrazovanje odraslih i Znanstveno-stručnog časopisa „Sigurnost“, u Zagrebu će se 28. ožujka

Read More...
Habijan

Ministar Habijan najavio smanjenje parafiskalnih nameta

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Damir Habijan u petak je u Krapini ponovio kako će se u sklopu novog

Read More...

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Mobile Sliding Menu

Opći uvjeti korištenja

Suvremena.hr © Copyright | h1 design