Priznanja izvrsnim studentima sigurnosti i zaštite

In Zdravlje
Priznanja izvrsnim studentima sigurnosti i zaštite

U Karlovcu su glavni urednik Željko Sven Bukovski, dipl.ing.el. i urednik mr.sig. Vitomir Begović znanstveno-stručnog časopisa „Sigurnost“, i dekani ustanova koje izvode studijske programe sigurnosti i zaštite; prof.dr.sc. Zdenka Zovko Brodarac iz Metalurškog fakulteta u Sisku, prof. Ivan Štedul, iz Veleučilišta u Karlovcu i Saša Hirning, iz Veleučilišta Rijeci, potpisali akt o suradnji, temeljem kojeg će svake godine nagraditi studente koji su ostvarili najbolje ocijene tijekom studija te izradili najbolje završne i diplomske radove iz područja sigurnosti i zaštite.

Svrha i cilj nagrađivanja završnih i diplomskih radova iz područja sigurnosti i zaštite je:razvijanje i poticanje interesa studenata za područje sigurnosti i zaštite; trajna suradnja časopisa „Sigurnost“ i visokoškolskih obrazovnih ustanovama u području sigurnosti i zaštite ;suradnja s nastavnicima koji se bave problematikom sigurnosti i zaštite;promicanje programa cjeloživotnog učenja i stalnog stručnog osposobljavanja i usavršavanja u području sigurnosti i zaštite te promicanje kulture sigurnosti, kao i značaja i uloge stručnjaka za zaštitu na radu.

Nagrada uključuje priznanje u pisanom obliku, pravo na objavu članka s temom nagrađenog rada u časopisu, besplatno sudjelovanje na tradicionalnoj godišnjoj Konferenciji u organizaciji časopisa i mogućnost stjecanja praktičnog radnog iskustva u ovlaštenoj tvrtki za poslove zaštite na radu.

Školovanje inženjera sigurnosti i zaštite na radu u Hrvatskoj ima bogatu tradiciju, a upravo ove godine navršava se 60 godina kontinuiranog obrazovanja čime se može pohvaliti malo zemalja u svijetu.

Naime, rješenjem Izvršnog vijeća Hrvatske 1962. godine osnovana je Viša tehnička škola za sigurnost na radu u Zagrebu, a jedan od osnivača bio je i nakladnih znanstveno-stručnog časopisa „Sigurnost“, koji navršava 65 godina redovnog izlaženja.

Uspješnu tradiciju ustrojavanja i izvođenja prediplomskih i diplomskih stručnih i sveučilišnog studija danas provode Metalurški fakultet u Sisku koji obilježava 62 godinu osnivanja, Veleučilište u Karlovcu koje je ove godine obilježilo 25 godina osnivanja i Veleučilište u Rijeci, koje će iduće godine obilježiti jubilej četvrt stoljeća osnivanja.

Nazočni predstavnici ovih institucija u suradnji sa Znanstveno-stručnim časopisom „Sigurnost“ predstavili su zajedničku misiju promicanja sigurnosti, zaštite zdravlja na radu, i radnog okoliša u okviru kvalitetog sustava visokog obrazovanja i cjeloživotnog učenja, te stimuiranja postignutih izvrsnih rezultata studenata ovog studija u Hrvatskoj.

Zaštita na radu u širem smislu predstavlja sustav čijom se primjenom ostvaruju sigurni radni uvjeti, s ciljem sprječavanja rizika u odnosu na opasnosti, štetnosti i napore koji se mogu javljati pri obavljanju poslova, a koji mogu uzrokovati ozljede na radu, profesionalne bolesti, bolesti vezane uz rad te ostale materijalne i nematerijalne štete za vrijeme rada ili u vezi s radom.

Zaštita na radu nije izolirano područje, budući da primjerena zaštita na radu izravno utječe na gospodarstvo kroz produktivnost, konkurentnost i poslovnu uspješnost, zatim na tržište rada kroz raspoloživost radne snage i radnu sposobnost, na stabilnost i održivost mirovinskog sustava kroz smanjenje preranog odlaska radnika u prijevremene i invalidske mirovine te duži ostanak u svijetu rada, dok u zdravstvenom sustavu doprinosi smanjivanju listi čekanja na zdravstvene usluge te manje izdatke i troškove zdravstvene skrbi.

Kvaliteta obrazovanja stručnjaka za zaštitu na radu tijekom studija ,uvažavanje njihovog značaja i podizanje kvalitete njihovog rada osiguranjem kontinuiranog unapređivanja znanja, vještina i kompetencija, jedan su od najvažnijih prioriteta u zauzimanju za unapređivanje zaštite na radu, kao područja od posebnog društvenog interesa u Republici Hrvatskoj.

Pored odgovarajućeg statusa u radnim sredinama,visoka razina stručnosti i rad stručnjaka za zaštitu na radu ,kao nositelja stručnih poslova u tvrtkama i ustanovama je od osobite važnosti, kako bi se učinkovitom i pravodobnom prevencijom djelovalo na otklanjanje uzroka i sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih i drugih bolesti povezanih s radom.

Zadaće stručnjaka zaštite na radu iznimno su zahtjevne, složene i odgovorne,i slijedom toga zahtijevaju odgovarajuće široko znanje,vještine i kompetencije za obavljanje i vođenje svih stručnih poslova integralne sigurnosti; zaštite na radu,zaštite zdravlja i radnog okoliša, a koje je moguće steći pohađanjem studija, ali i cjeloživotnim učenjem .

Stručnjak zaštite na radu mora imati stručnu neovisnost, mora pružati stručnu pomoć poslodavcu (njegovim ovlaštenicima) te radnicima (njihovim povjerenicima), mora donositi odluke u vezi struke i za njih snositi odgovornost, mora profesionalnim, stručnim i odgovornim radom „štititi” poslodavca kao odgovornu osobu za zaštitu na radu, mora brinuti o sigurnosti i zaštiti radnika, provoditi učinkovit unutarnji nadzor i poduzimati potrebne mjere te mora surađivati sa svim organizacijskim jedinicama i vanjskim dionicima.

Budući se radi o interdisciplinarnom području i stečenim širokim znanjima, primjeri iz prakse potvrđuju da kvalitetni stručnjaci zaštite na radu mogu uspješno raditi različite zahtjevne i odgovorne poslove, na različitim nivoima i u širokom rasponu djelatnosti, pa ovo zanimanje postaje sve više traženo na tržištu rada.

Polazeći od određenja da su sigurnost na radu,zaštita zdravlja i radnog okoliša područja od posebnog društvenog interesa u Republici Hrvatskoj ,suradnja časopisa „Sigurnost“ i visokoškolskih obrazovnih ustanova na promoviranju i nagrađivanju najboljih studenata, otvara i niz drugih područja zajedničkog djelovanja u narednom razdoblju usmjerenih na unapređivanje statusa stručnih osoba za sigurnost i zaštitu, kao i implementaciju kulture sigurnosti u najširem smislu kao okosnice preventivnog djelovanja u sprječavanju ozljeda na radu, profesionalnih i drugih bolesti,te očuvanja radne sposobnosti radnika i mogućnosti dužeg radnog vijeka.

You may also read!

Potpisan novi Kolektivni ugovor za graditeljstvo: povećane plaće u svim grupama složenosti

Potpisan novi Kolektivni ugovor za graditeljstvo: povećane plaće u svim grupama složenosti

Pregovarački timovi na čelu s gospodinom Mirkom Habijancem, predsjednikom HUP - Udruge poslodavaca graditeljstva (HUP-UPG), i gospođom Jasenkom Vukšić,

Read More...
Rimac Nevere

Prvi hrvatski kupac preuzeo isporuku Rimac Nevere

Cijenjeni neurokirurg dr. Branko Škovrlj koji živi u New Jerseyju postao je ponosni vlasnik hiperautomobila s hrvatskim potpisom. Rimac Nevera

Read More...
Aleksandra Grigić

Hrvatski duhani, dio BAT grupacije u novu proizvodnu sezonu idu s povećanjem proizvodnje duhana, interes proizvođača je velik

Nešto više od mjesec dana do kraja ugovaranja nove proizvodne sezone, Hrvatski duhani, dio BAT grupe, imaju ugovoreno 16

Read More...

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Mobile Sliding Menu

Opći uvjeti korištenja

Suvremena.hr © Copyright | h1 design