Trgovački sud u Zagrebu donio rješenje o utvrđenim i osporenim tražbinama sustava Agrokor

In Tvrtke i tržišta
agrokor

Jučer je Trgovački sud u Zagrebu donio rješenje o utvrđenim i osporenim tražbinama. vjerovnika Agrokor d.d. koje je objavljeno na e-oglasnoj ploči suda na poveznici https://e-oglasna.pravosudje.hr/?q=stecaj/9934.

Rješenje navodi kako su, nastavno na tražbine koje je ispitao i priznao izvanredni povjerenik u iznosu od 41,45 milijardi kuna te osporio u iznosu od 16,43 miliarde kuna, vjerovnici međusobno osporili tražbine u iznosu od preko 10,4 miijardi kuna. Osporena jamstva i sudužništva od strane drugih vjerovnika iznose više od 101 milijarde kuna. Ukupan zbroj utvrđenih glavnih tražbina za sada, prije okončanja parničnih postupaka, tako iznosi 31.043.173.116,50 kuna.

Rješenjem Trgovačkog suda se utvrđuje koje su tražbine utvrđene, a koje osporene od strane izvanrednog povjerenika i drugih vjerovnika te su stranke od strane Trgovačkog suda upućene u parnicu radi utvrđivanja odnosno osporavanja osporenih tražbina.

Među osporavateljima tražbina i jamstava drugih vjerovnika su sljedeći vjerovnici: Adris Grupa, Alca Zagreb, D.M.H. , Ricardo, RCB Bank Limited, Sberbank, VTB Bank AG, VTB Bank AG, VTB Bank SA, VTB Capital PLC, Feniks Radnička, Bebra, Agram Invest, Agrolaguna i Euroherc osiguranje, a iz rješenja je vidljivo i da su Adris grupa d.d., Sberbank of Russia i VTB grupa povukli svoja međusobna osporavanja.

Ako je tražbinu osporio izvanredni povjerenik, sud je vjerovnika uputio u parnicu radi utvrđivanja osnovanosti osporene tražbine. U slučaju da je vjerovnik osporio tražbinu koju je priznao izvanredni povjerenik, sud je vjerovnika uputio u parnicu radi utvrđivanja osporene tražbine, a ako za osporenu tražbinu postoji ovršna isprava, sud je u parnični postupak uputio osporavatelja da dokaže osnovanost osporavanja.

Žalba protiv rješenja Trgovačkog suda može se podnijeti u roku od 8 dana. Pravo na žalbu ima svaki vjerovnik u pogledu njegove prijavljene tražbine odnosno tražbine koju je osporio izvanredni povjerenik. O toj žalbi odlučuje Visoki trgovački sud Republike Hrvatske.

Nadalje, osoba koja je upućena u parnični postupak mora u roku 8 dana od dana pravomoćnosti rješenja o upućivanju u parnični postupak pokrenuti postupak, inače će se smatrati da je odustala od prava na vođenje postupka. Ako osporavatelj tražbine za koju postoji ovršna isprava ne pokrene parnični postupak u roku od 8 dana, smatrat će se da je osporavanje otklonjeno.

U roku od pet dana od dostave rješenja o utvrđenim i osporenim tražbinama, a rješenje se smatra dostavljenim u roku 8 dana od njegove objave, izvanredni povjerenik će pozvati vjerovnike čije su tražbine utvrđene da u roku 30 dana obavijeste izvanrednog povjerenika i sud o članovima vjerovničkog vijeća. Ako neka skupina vjerovnika ne imenuje svog člana vjerovničkog vijeća u roku 90 dana od dana objave poziva izvanrednog povjerenika, tog člana vjerovničkog vijeća će imenovati sud na prijedlog izvanrednog povjerenika u roku 8 dana od isteka prethodno navedenog roka od 90 dana.

Rješenje Trgovačkog suda je na 636 stranica, od čega su više od 400 stranica tablice s pregledom utvrđenih i osporenih tražbina.

Trgovački sud u Zagrebu u obrazloženju rješenja uz ostalo ističe kako se u slučaju Agrokora i izvanredne uprave radi o specifičnoj pravnoj situaciji kakva do sada nije bila zabilježena u praksi stečajnih postupaka. Prema obrazloženju, radi se o specifičnom postupku izvanredne uprave koji uključuje 77 društava i njihovu imovinu koja čini zajedničku, stečajnu, masu kojom će se vjerovnici namirivati u konačnosti nagodbom prema Zakonu o izvanrednoj upravi, a ne diobama nakon unovčenja imovine, kao što to propisuje Stečajni zakon.

Obrazloženje kaže kako u ovoj sasvim novoj pravnoj materiji u Republici Hrvatskoj Trgovački sud smatra da je istovremeno potrebno zaštititi prava i interese svakog od pojedinih vjerovnika dužnika i svakog povezanog i ovisnog društva, ali i postići pravnu sigurnost na način da ne dođe do privilegiranja pojedinih vjerovnika u odnosu na druge, privilegiranja u glasovanju i privilegiranja u namirenju onih vjerovnika koji su svoju novčanu tražbinu osigurali solidarnim jamstvima i sudužništvima, u uvjetima provođenja jednog jedinog jedinstvenog postupka izvanredne uprave kojem je krajnji cilj namirenje svih vjerovnika nagodbom sukladno odredbama o stečajnom planu iz stečajnog postupka.

Naime, riječ je o postupku izvanredne uprave nad 77 društva, gdje ima više dužnika za istu tražbinu – glavni dužnik i istovremeno nekoliko solidarnih jamaca ili sudužnika. “Ovdje se radi o isprepletenim pravnim odnosima subjekata nad kojima je otvoren postupak izvanredne uprave i njihovih vjerovnika na način da su vjerovnici prijavljivali tražbine prema jednom od dužnika kao glavnom dužniku te istovremeno i prema nekoliko njegovih jamaca i sudužnika, a koji jamci ili sudužnici su istovremeno glavni dužnici drugim vjerovnicima, a solidarni jamci ili sudužnici za iste su – prethodno navedeni glavni dužnici prethodnom vjerovniku”, navodi se u obrazloženju, uz napomenu kako i u takvoj situaciji nije isključeno osnovno pravilo Zakona o obveznim odnosima i Stečajnog zakona o zabrani višestrukog namirenja jedne te iste tražbine vjerovnika.

Sud smatra da je izvanredni povjerenik pravilno naveo jamce i sudužnike usporedno uz glavnog dužnika. Smatra, naime, da se tražbine s osnova jamstava i sudužništva, kada je utvrđena tražbina prema glavnom dužniku, također smatraju utvrđenim, ali bez prava glasa i bez prava namirenja preko iznosa tražbine prema glavnom dužniku, a u situaciji kada je tražbina prema glavnom dužniku osporena, smatra se da je osporena i s osnova jamstava i sudužništava.

Sud također naglašava kako ovim rješenjem nije odlučivao o konkretnom pravu glasa koje će vjerovnicima pripasti kod glasovanja o prihvaćanju nagodbe, što će učiniti zajedno s popisom vjerovnika na ročištu, niti je odlučio o konkretnom namirenju vjerovnika, što će ovisiti o izglasanoj nagodbi koju će pripremiti izvanredni povjerenik zajedno s vjerovničkim vijećem.

Rješenjem je sud prvenstveno odlučio o utvrđenim tražbinama vjerovnika, koje nisu osporene niti od izvanrednog povjerenika niti od drugih vjerovnika, odnosno za koje je izjavljeno osporavanje otklonjeno, te o upućivanju vjerovnika na parnice radi utvrđenja tražbine ili utvrđenja osnovanosti osporavanja.

You may also read!

Hrvatska zemlja partner Mostarskog sajma

Hrvatska zemlja partner Mostarskog sajma, izlažu 42 hrvatske tvrtke

Hrvatska kao zemlja partner i Hrvatska gospodarska komora sudjeluju na jubilarnom, 25. Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru koji se

Read More...
turizam - hotel

Rezultati istraživanja – Što žele mladi u Hrvatskoj i kako to kane ostvariti?

Putovanja, zabava, puno novaca, ugodan i sadržajan život, dobar auto, dobra klopa i “starci” koji ne gnjave i ne

Read More...
Vegeta nagrađuje vjernost jedinstvenim poklonima

Vegeta nagrađuje vjernost jedinstvenim poklonima

65 prstena za 65 godina: Vegeta nagrađuje vjernost jedinstvenim poklonima! Osvoji limitirano izdanje Vegeta prstena by Maja Miletić, modnog dodatka

Read More...

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Mobile Sliding Menu

Opći uvjeti korištenja

Suvremena.hr © Copyright | h1 design