Zaštita na radu i kaznene prijave

In Zdravlje
vito

Život, zdravlje i očuvanje radne sposibnosti radnika vrednote su od posebnog društvenog interesa u Republici Hrvatskoj.

Poslodavac je uvijek odgovoran za organizaciju i provedbu zaštite na radu, neovisno da li je zaposlio (jednog ili više) stručnjaka zaštite na radu ili je obavljanje poslova zaštite na radu sukladno propisima ugovorio s osobom ovlaštenom za obavljanje tih poslova (ovlaštenom tvrtkom i/ili sl.). Navedene osobe između ostalog pružaju stručnu pomoć poslodavcu i njegovim ovlaštenicima, radnicima te povjerenicima radnika za zaštitu na radu u provedbi i unapređivanju zaštite na radu,sudjeluju pri osposobljavanju te redovito provode unutarnji nadzor.

Jedno od najvažnijih područja je ospobljavanje za rad na siguran nači.Neovisno o broju zaposlenih i djelatnosti koju obavljaju, poslodavci su na temelju članka 27. Zakona o zaštiti na radu obvezni provoditi osposobljavanje radnika za rad na siguran način. Radniku koji prethodno nije osposobljen poslodavac ne smije dozvoliti samostalno obavljanje poslova (članak 28. Zakona). Osposobljavanje radnika se u pravilu provodi prije samog početka rada, ili kasnije, zbog nekih od propisanih razloga u nastavku: kod promjena u radnom postupku,kod uvođenja nove radne opreme ili njezine promjene, kod uvođenja nove tehnologije,kod upućivanja radnika na novi posao, odnosno na novo mjesto rada, kod utvrđenog oštećenja zdravlja uzrokovanog opasnostima, štetnostima i naporima.

Međutim, u praksi se bilježe i primjeri koji ukazuju na postupanje suprotno zakonskim obvezama.

“Policijska uprava varaždinska izvijestila je kako su dovršili kriminalističko istraživanje nad četiri osobe, a koje je povezano s falsificiranjem potvrda o osposobljenosti za rad na siguran način.

Kako je utvrđeno, sumnja se da je 52-godišnjak kao odgovorna osoba jednog poduzeća iz Varaždina, koje je ovlašteno za obavljanje poslova zaštite na radu, u dva navrata tijekom 2019. godine 50-godišnjaku kao odgovornoj osobi poduzeća kojem je sjedište na širem Ivanečkom području izdao potvrde za 14 radnika o osposobljenosti za rad na siguran način. Potvrde je izdao sa suradnicima iz poduzeća starosti 30 i 37 godina i svojim pečatom i potpisima društva kojeg zastupa suprotno zakonskim propisima i danim ovlaštenjima ovjerio i naplatio uslugu, iako usluga nije bila nikada izvršena.

Također je utvrđeno kako je 50-godišnjak kao odgovorna osoba poduzeća sa šireg Ivanečkog područja postupio suprotno dužnostima urednog i savjesnog gospodarstvenika, te je za svih 14 radnika u svom poduzeću ovjerio dokumentaciju koju je izradilo poduzeće u Varaždinu iako je znao da usluga osposobljavanja nije nikada izvršena niti praktično provjerena. Visina materijalne štete procjenjuje se na nekoliko tisuća kuna.

Protiv osumnjičenih nadležnom državnom odvjetništvu u Varaždinu podnijete su kaznene prijave za kaznena djela zlouporaba položaja i ovlasti, krivotvorenje službene ili poslovne isprave i zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju”.

Ovom prilikom, važno je upozoriti da se ne radi o administrativnoj formalnosti, budući je svrha osposobljavanja radnika za rad na siguran način je obavijestiti radnike o svim činjenicama i okolnostima koje utječu ili bi mogle utjecati na njegovu sigurnost i zdravlje (vezano za organizaciju rada, rizike, načine izvođenja radnih postupaka i dr.), radniku pojasniti i osposobiti ga za praktičnu primjenu mjera zaštite na radu koje je dužan primjenjivati tijekom rada, u skladu s procjenom rizika. Kvalitetnim programom osposobljavanja i njegovom provedbom poslodavac dokazuje da su njegovi radnici osposobljeni u skladu s prethodno izrađenom procjenom rizika te kako su kroz teme navedene u programu doista upoznati s objektivnim opasnostima, štetnostima i naporima koji se mogu javiti prilikom obavljanja konkretnih poslova, kao i mjerama za njihovo otkanjanje ili barem smanjivanje na najmanju moguću razinu.

Program osposobljavanja, uz ostale potrebne elemante, sadrži i popis uputa za rad na siguran način koje je poslodavac dužan izraditi te ih osigurati na mjestima rada, kako bi iste bile dostupne radnicima prilikom obavljanja poslova na koje su raspoređeni.PNakon završenog osposobljavanja, kao dokaz o osposobljenosti izdaje se dokument „obrazac ZOS“ – Zapisnik o ocjeni osposobljenosti radnika za rad na siguran način. Riječ je o unificiranom obrascu, utvrđenom Pravilnikom o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita.

Pored navedenog,važno je upozoriti da svaki poslodavac, odnosno njegov ovlaštenik moraju biti osposobljeni i moraju se stručno usavršavati iz područja zaštite na radu, u skladu s procjenom rizika, a isto tako poslodavac je dužan omogućiti redovito osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu tijekom radnog vremena i o svom trošku.Kako je proljeće ove godine i vrijeme za redovite izbora radničkih vijeća, prilika je provesti i izbore ako to do sada nije učinjeno za povjerenike radnika za zaštitu na radu, kao bitan preduvjet za zakonsko ispunjavanje obveze poslodavca u vezi informiranja i savjetovanja s predstavnicima radnika o bitnim pitanjima zaštite zdravlja i zaštite na radu.

Polazeći od brzih promjena u svijetu rada i aktualne situacije s COVID-19, kao i mnogobrojne osobne obveze i odgovornosti poslodavaca, u određenim radnim sredinama bilo bi korisno savjetovati se sa stručnim osobama o svim pitanjima, analizirati postojeće stanje te donijeti odgovarajuće planove i mjere,s nositeljima i rokovima provedbe.

Razumijevanje važnosti učinkovite zaštite na radu, kvalitetno obrazovanje i osposobljavanje za rad na siguran način, preduvjet su provedbe mjera prevencije u ostvarivanju sigurnih uvjeta rada, pa su osposobljavanje radnika iz zaštite na radu, kao i samog poslodavca, njegovog ovlaštenika i radničkih predstavnika, preduvjet ostvarivanja sigurnog i zdravog radnog okruženja, a na taj način veće produktivnosti, konkuretnosti i poslovne uspješnosti.

mr.sig.Vitomir Begović

You may also read!

marija-sculac

Digitalna transformacija i pametna rješenja za grad po mjeri čovjeka

Gradovi su iznimno važni pokretači ekonomskih aktivnosti, gospodarskog rasta i napretka, ali i jedna od najkritičnijih i najzahtjevnijih karika

Read More...
Uskoro 500 tvrtki obvezno izvještavati o održivosti

Zakonske izmjene: Uskoro 500 tvrtki obvezno izvještavati o održivosti

Izmjene regulative ekskluzivno predstavljene polaznicima ESG akademije HGK Direktiva o korporativnom izvještavanju o održivosti, tzv. CSRD Direktiva, je s 1.1.2024.

Read More...
Deloitte i HUP predstavili rezultate istraživanja o raznolikosti i inkluzivnosti na radnom mjestu

Deloitte i HUP predstavili rezultate istraživanja o raznolikosti i inkluzivnosti na radnom mjestu

Danas su u prostorijama Hrvatske udruge poslodavaca u sklopu Deloitteovog SheXO kluba predstavljeni rezultati 3. istraživanja „Raznolikost i inkluzivnost

Read More...

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Mobile Sliding Menu

Opći uvjeti korištenja

Suvremena.hr © Copyright | h1 design