AZTN kaznio Lidl s 807.500 kuna zbog nametanja nepoštenih trgovačkih praksi

In Inspekcijske službe
Lidl Hrvatska

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) kaznila je trgovački lanac Lidl s 807.500 kuna zbog nametanja nepoštenih trgovačkih praksi trojici njegovih dobavljača, objavila je u ponedjeljak Agencija na svojim internetskim stranicama.

AZTN je protiv Lidla po službenoj dužnosti pokrenuo tri postupka u smislu Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (ZNTP), radi utvrđivanja iskorištavanja njegove značajne pregovaračke snage nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi u vezi sadržaja i načina provedbe ugovora koje je Lidl sklopio s tri svoja dobavljača.

Budući da je tijekom provedbe tih postupaka utvrđeno da je riječ o istom ili sličnom činjeničnom stanju, Agencija je spojila te tri upravne stvari u jedan postupak te ga okončala jedinstvenim rješenjem.

AZTN je utvrdio da je Lidl iskoristio svoju značajnu pregovaračku snagu nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi u odnosu na tri dobavljača s kojima je sklopio tipske ugovore o kupoprodaji proizvoda, navodi se u priopćenju.

Pritom iz Agencije objašnjavaju da ugovori ne sadrže odredbu koja jasno i nedvosmisleno određuje njihovo trajanje, kao i da ugovori, unatoč redovitom osiguranju kvalitete na teret dobavljača, koje je detaljno ugovoreno u prilozima ugovora pod nazivom “Osiguranje kvalitete”, sadrže i dodatnu odredbu osiguranja kvalitete, pod nazivom “Naknada za usluge osiguranja kvalitete”.

Tom odredbom je u bitnome ugovorena obveza dobavljača na plaćanje paušalnog iznosa naknade Lidlu u određenom postotku od vrijednosti ulaza njegove robe za provedbu dodatnih mjera osiguranja kvalitete. Dodatne mjere osiguranja kvalitete se provode na inicijativu odnosno zahtjev Lidla, kod ovlaštenog laboratorija kojeg odabire Lidl. To predstavlja prebacivanje ugovorenog troška kontrole između Lidla i ovlaštenog laboratorija na dobavljača i to neovisno o rezultatima provedene kontrole. Riječ je o naplati naknade za uslugu koja nije pružena dobavljaču pa time nije ni stvarna niti mjerljiva za dobavljača, objašnjavaju iz Agencije.

Lidl je, kako se navodi, u dijelu ugovora koji se tiče važenja ugovora počinio propust, budući da bitni sastojci ugovora koji su propisani ZNTP-om moraju biti jasno navedeni u samim ugovorima tako da ne ostavljaju nikakvu dvojbu u pogledu svog tumačenja, što u ovom predmetu vezano nije bio slučaj.

Također, AZTN je utvrdio da ugovorne odredbe pod nazivom “Osiguranje kvalitete”, koje su razrađene kroz čak 15 točaka, u dovoljnoj mjeri osiguravaju kvalitetu proizvoda dobavljača koje Lidl plasira krajnjim potrošačima, kroz česte kontrole zdravstvene ispravnosti proizvoda na trošak dobavljača.

U pravilu je riječ o proizvodima kratkog roka trajanja od šest do devet mjeseci, a doda li se tome obveza samih proizvođača – dobavljača koja proizlazi iz Zakona o hrani, da o svom trošku kontroliraju kvalitetu svojih proizvoda, potpuno je nepotrebno još i dodatno ugovarati “Naknadu za usluge osiguranja kvalitete“, kojom Lidl traži od dobavljača još i plaćanje paušalnog iznosa u postotku od vrijednosti ulaza robe pojedinog dobavljača i to neovisno o rezultatima analize.

Takav način formiranja poslovnog odnosa odudara od ciljeva ZNTP-a, kojima se nastoji onemogućiti i zabraniti bilo kakav netransparentan prijenos bilo kakvog troška u vidu naknade, od strane trgovca, zbog njegove pregovaračke snage, na dobavljača, navode iz Agencije.

Da bi ugovaranje naknade u skladu s ZNTP-a bilo dozvoljeno, takva naknada mora biti vezana uz stvarni i mjerljivi učinak trgovca, što ovdje nije bio slučaj, objašnjavaju iz Agencije, dodajući da su utvrdili kako Lidl ne pruža uslugu dobavljačima, nego samo na dobavljače transferira svoj trošak.

Utvrđene povrede u ovom postupku trajale su od 1. siječnja 2018. do 26. srpnja 2019., dakle 18 mjeseci i 26 dana, ističu iz Agencije.

Napominju i kako sve opisane povrede predstavljaju teške povrede ZNTP-a za koje se pravnoj osobi može izreći upravno-kaznena mjera u iznosu do najviše 3,5 milijuna kuna.

AZTN je uzimajući u obzir težinu, opseg i vrijeme trajanja povrede te posljedice povrede za dobavljače, kao i utvrđene olakotne okolnosti, Lidlu izrekao upravno-kaznenu mjeru u visini od 807.500 kuna. “Tom upravno-kaznenom mjerom ostvarit će se cilj njezina izricanja u smislu odvraćanja od kršenja odredbi ZNTP-a i to ne samo u odnosu na Lidl već i na sve druge trgovce, otkupljivače ili prerađivače”, ističu iz Agencije.

AZTN je radi otklanjanja utvrđenih povreda, sukladno odredbama ZNTP-a, zabranio Lidlu svako daljnje prethodno opisano postupanje te mu naložio da u roku od dva mjeseca dostavi anekse u kojima će jasno i razumljivo odrediti trajanje ugovora sukladno zakonu te da odredbu “Naknada za osiguranje kvalitete” izbriše ili izmijeni u skladu s odredbama Zakona.

“Odluči li Lidl izmijeniti odredbu ‘Naknada za osiguranje kvalitete’, mora pritom voditi računa o tome da može provoditi i/ili tražiti provođenje dodatnih analiza poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda koliko god puta želi. Međutim, trošak tih analiza mora snositi sam Lidl. Tek u situaciji da se utvrdi da analizirani proizvod ne udovoljava ugovorenom standardu kvalitete za koju je odgovoran dobavljač, trošak provedene analize mogao bi se u cijelosti ili djelomično, ovisno o rezultatima analize, prebaciti na dobavljača. U tom bi slučaju trgovac mogao primijeniti odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima. Međutim, takvu situaciju potrebno je predvidjeti ugovorom, odnosno njegovim aneksima”, zaključuje se u priopćenju Agencije. (H)

You may also read!

wall

Svjetske burze porasle, inflacija u SAD-u popušta

Na svjetskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna porasle jer inflacija u SAD-u popušta, pa se očekuje da će

Read More...
nekretnine

Poduzetnici Zagrebačke županije sa 632,1 milijunom eura neto dobiti

Poduzetnici Zagrebačke županije u 2023. su ostvarili konsolidiranu neto dobit od 632,1 milijun eura, što je rast od 63,7

Read More...
Novim zakonom više poduzeća obvezno izvješćivati o održivosti

Novim zakonom više poduzeća obvezno izvješćivati o održivosti

Sabor je danas potvrdio predložene izmjene i dopune Zakona o reviziji, Zakona o računovodstvu te Zakona o tržištu kapitala.

Read More...

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Mobile Sliding Menu

Opći uvjeti korištenja

Suvremena.hr © Copyright | h1 design