e-Savjetovanje iz područja zaštite na radu

In Dualni sustav obrazovanja
e-Savjetovanje iz područja zaštite na radu

Na portalu e-savjetovanje otvoreno je novo savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita.

Savjetovanje je otvoreno do 20.studenoga 2021. i dostupno je na poveznici e- savjetovanja https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18990 i svi poslodavci, sindikati, ovlaštenici,povjerenici radnika za zaštitu na radu, radnici, stručnjaci zaštite na radu,koordinatori i drugi zainteresirani pozvani su sudjelovati svojim komentrarima, primjedbama i prijedlozima.

Između ostalog kao i sadašnjim tako i predloženim Pravilnikom propisuje se osposobljavanje radnika za rad na siguran način, osposobljavanje i usavršavanje poslodavaca odnosno njihovih ovlaštenika te osposobljavanje i usavršavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu. Nadalje, propisuje se način, uvjeti i program polaganja stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu i koordinatora zaštite na radu, oblici stalnog osposobljavanja i stručnog usavršavanja, vođenje evidencije izdanih uvjerenja i uspostava Registra osposobljavanja i usavršavanja iz zaštite na radu te obavljanja poslova zaštite na radu.

Zašto je važan predmetni Pravilnik ?
Obrazovanje stručnjaka za zaštitu na radu,uvažavanje njihovog značaja i podizanje kvalitete njihovog rada osiguranjem kontinuiranog unapređivanja znanja, vještina i kompetencija,jedan su od najvažnijih prioriteta u zauzimanju za unapređivanje zaštite na radu, kao područja od posebnog društvenog interesa u Republici Hrvatskoj.

Stručno usavršavanje pravo je, obveza i odgovornost svih stručnjaka zaštite na radu. Stručnjaci zaštite na radu moraju biti spremni preuzeti osobnu odgovornost za vlastito daljnje učenje u cilju razvoja profesionalne karijere, stručne podrške radnoj sredini u kojoj su zaposleni pružajući vrhunske usluge te doprinoseći razvoju i ugledu struke.

Poslodavci organizacijskom politikom i upravljačkim odlukama, te uvažavanjem struke trebaju služiti kao primjer u razvoju učinkovite politike razvoja ljudskih potencijala, izdvajanja sredstava i vremena za stalno stručno usavršavanje stručnjaka zaštite na radu, stvaranja uvjeta za cjeloživotno učenje i pohađanje različitih programa njihovih stručnjaka zaštite na radu.

Ključni čimbenici na području jačanja sigurosti na radu su svi stručnjaci zaštite na radu,kojima je potrebno razumijevanje, uvažavanje i potpora poslodavaca i radničkih predstavnika u radnim sredinama, kao i prihvaćanje ove struke od strane svih nadležnih državnih institucija.

Uloga i važnost stručnjaka zaštite na radu je nazamjenjiva.Primjenjujući stručna znanja stručnjak mora pružati stručnu pomoć poslodavcu (njegovim ovlaštenicima) te radnicima (njihovim povjerenicima), mora donositi odluke u vezi struke i za njih snositi odgovornost, mora profesionalnim, stručnim i odgovornim radom „štititi” poslodavca kao odgovornu osobu za zaštitu na radu , mora brinuti o sigurnosti i zaštiti radnika, provoditi učinkovit unutarnji nadzor, provoditi edukaciju i poduzimati potrebne mjere te mora surađivati sa svim organizacijskim jedinicama i vanjskim dionicima.

Osobni razvoj, stalno poboljšanje i cjeloživotno učenje trebaju biti način života, uređen i trajni proces u karijeri stručnjaka i zaštiti na radu, ali i svih drugih dionika;poslodavaca, njihovih ovlaštenika, povjerenika radnika za zaštitu na radu, inspektora zaštite na radu i drugih, s ciljem stalnog podizanja razine sigurnosti i stvaranja dodane vrijednosti.

Stručnost osoba koje obavljaju poslove zaštite na radu potvrđuje se i polaganjem stručnog ispita, koji treba osuvremeniti i prilagoditi novim okolnostima digitalne transformacije koja je i cilj EU. Kao što je kod državnog stručnog ispita navedeno da je „sadašnji način polaganja državnog ispita potpuno zastario, a temelji se na usmenom ispitivanju službenika, pri čemu je ispitivanje neujednačeno, kao i sustav ocjenjivanja, pa je najavljeno „da će se državni ispit ubuduće polagati po suvremenim metodama, putem zadataka višestrukog izbora, verificiranih na metodološkoj i stručnoj razini, u kontroliranim uvjetima računalnim putem“, tako i u slučaju ispita za stručnjaka zaštite na radu treba ići s rješenjem u novom Pravilniku u tom smjeru. Takav način polaganja ispita donio bi i značajne financijske i vremenske uštede, a ključni dobitak ovakvog načina ispitivanja je činjenica da elektroničko ispitivanje kandidatima osigurava jednake mogućnosti na ispitu, kroz objektivnu usporedbu i procjenu razine znanja.

Slijedom navedenoga poslodavci i drugi dionici trebali bi pokazati interes za aktivno sudjelovanje u e- savjetovanju o Prijedlogu pravilnika o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita.

Vitomir Begović

You may also read!

Novim zakonom više poduzeća obvezno izvješćivati o održivosti

Novim zakonom više poduzeća obvezno izvješćivati o održivosti

Sabor je danas potvrdio predložene izmjene i dopune Zakona o reviziji, Zakona o računovodstvu te Zakona o tržištu kapitala.

Read More...
nafta

Cijene nafte blizu 86 dolara

Cijene nafte približile su se u petak na međunarodnim tržištima razini od 86 dolara budući da je trgovce ohrabrilo

Read More...
U Zagrebu je otvorena Moneterra – Muzej novca Hrvatske narodne banke

U Zagrebu je otvorena Moneterra – Muzej novca Hrvatske narodne banke

Na zagrebačkom Europskom trgu otvorena je Moneterra – Muzej novca Hrvatske narodne banke , a koordinaciju projekta je, među

Read More...

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Mobile Sliding Menu

Opći uvjeti korištenja

Suvremena.hr © Copyright | h1 design